Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 142
Lượt đã truy cập 3972228
Lịch làm việc
01/06/2018  
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 03/6 - 08/6/2018
      
 

Chủ nhật, ngày 03/6/2018:

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự sinh hoạt Chi bộ ấp 1. Điểm tại Nhà Thông tin ấp 1, xã Vị Tân. 

Thứ hai, ngày 04/6/2018:

- 6 giờ 50, Đ/c Bí thư Thành ủy dự chào cờ. Điểm tại sân Trụ sở Thành ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VIII năm 2018. Điểm tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tân Tiến.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự họp đóng góp dự thảo về  Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hậu Giang; Quy định bảng điểm, phương pháp chấm và tính điểm thi đua Cụm thi đua phường, xã năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

Thứ ba, ngày 05/6/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp Sơ kết 8 tháng đầu năm và phương hướng công tác 4 tháng cuối năm 2018 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. 

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giảng bài Chuyên đề 9, 10 lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VIII năm 2018. Điểm tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tân Tiến (cả ngày).

Thứ tư, ngày 06/6/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy ủy giảng bài Chuyên đề 12 lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VIII năm 2018. Điểm tại Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, xã Tân Tiến.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị giao ban công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. 

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy. Theo lịch Tỉnh ủy. 

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự họp báo cáo tổng kết công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã 07 năm (giai đoạn 2011 - 2017) và đề ra phương hướng hoạt động cho nghững năm tiếp theo. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

Thứ năm, ngày 07/6/2018:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát số 112-QĐ/TU của Tỉnh ủy, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề năm 2017 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Thành ủy. Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường III (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy làm việc định kỳ với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, nghe báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, những vướng mắc; kiến nghị cần giải quyết, tình hình quần chúng và những định hướng trong thời gian tới. Mời: Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận, Chánh Văn phòng Thành ủy (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chuẩn bị nội dung).  

Thứ sáu, ngày 08/6/2018:

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên cho công chức, viên chức Khối Đảng – Đoàn thể thành phố. Mời: Thành viên Hội đồng xét nâng lương thường xuyên Thành ủy (thay thư mời).  Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy (Ban Tổ chức Thành ủy chuẩn bị nội dung).

- 15 giờ, Thường trực Thành ủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, về rà soát, bổ sung quy hoạch MTTQ. Mời: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành ủy (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CÁC TUẦN TỚI

- Họp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

- Làm việc với định kỳ với ngành nội chính, tư pháp và các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy.

- Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ thành phố.

- Từ ngày 17 - 30/6/2018: Đ/c Bí thư Thành ủy dự lớp bồi dưỡng về “nâng cao năng lực lãnh đạo; nông nghiệp nông thôn; xây dựng Đảng” trong nước và nước ngoài (theo Đề án 165)./.

Văn phòng thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn