Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 142
Lượt đã truy cập 3852031
Lịch làm việc
07/06/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 04/6 - 08/6/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 04/6

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua các dự thảo Quyết định thành lập Ban Giám khảo và Thư ký Hội thi tuyên truyền về Cải cách hành chính, Quyết định thành lập các Tổ hỗ trợ phục vụ và các nội dung có liên quan đến Hội thi. Mời thành viên Ban Tổ chức Hội thi tuyên truyền về Cải cách hành chính thành phố Vị Thanh năm 2018, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp sơ kết tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 của Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp đóng góp bảng dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cụm thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hậu Giang; Quy định bảng điểm, phương pháp chấm và tính điểm thi đua Cụm thi đua phường, xã năm 2018. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tình hình đầu tư xây dựng bến xe Vị Thanh và nhà tang lễ. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Xây dựng tỉnh.

THỨ BA: 05/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Sơ kết 8 tháng đầu năm và phương hướng công tác 4 tháng cuối năm 2018 của Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố. Mời Cục Thi hánh án dân sự tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Đài Truyền thanh, Bảo hiểm xã hội, Ban QLDA ĐT-XD, Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phố; Chủ tịch UBND phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Chi Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy phường V. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ phát động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2018. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo UBND phường, xã. Điểm tại đầu Chợ Vị Thanh, phường III. (Có Thông báo riêng)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tình hình đầu tư xây dựng bến xe Vị Thanh và nhà tang lễ. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Quản lý dự án ĐT - XD Công trình NN&PTNT tỉnh về triển khai xây dựng tuyến đường từ Kênh Lầu đến cầu Hốc Hỏa, xã Hỏa Tiến. Mời Ban Quản lý dự án ĐT - XD Công trình NN&PTNT tỉnh; Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. (UBND xã Hỏa Tiến mời Trưởng ấp Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Hòa) (Ban Quản lý dự án ĐT - XD Công trình NN&PTNT tỉnh chuẩn bị nội dung). Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về đề xuất vị trí đầu tư thực hiện dự án “Trường học mầm non quốc tế” tại thành phố Vị Thanh”. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

THỨ TƯ: 06/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2018 của Đảng ủy phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét công nhận sáng kiến, kinh nghiệm ngành Giáo dục năm học 2017 - 2018. Mời thành viên Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tập huấn lớp “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp huyện tại thành phố Vị Thanh”. Mời thành viên Ban chỉ đạo….thành phố. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua bảng điểm trong công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường, xã nhiệm kỳ 2018 - 2020. Mời Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Công an thành phố, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp báo cáo tổng kết công tác thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã 07 năm (giai đoạn 2011 - 2017) và đề ra phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo. Mời lãnh đạo: Sở Y tế, phòng nghiệp vụ và phòng Tổ chức - Hành chính Sở Y tế Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, Thành viên Ban Chăm sóc sức khoẻ nhân dân thành phố; Trưởng Ban Chăm sóc sức khoẻ nhân dân và Trưởng Trạm Y tế các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tạo cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn năm 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và dự tháo Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh & Xã hội, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Xây dựng.

THỨ NĂM: 07/6              

- 08 giờ 00’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp chuẩn bị cho công tác tổ chức Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS - KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Giám đốc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát số 112-QĐ/TU của Tỉnh ủy, giám sát Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề năm 2017 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đóng góp điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư Phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V; Điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tết Khu tái định cư - dân cư phường V (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) và đóng góp nội dung đồ án Quy hoạch phân khu đô thị: Mở rộng phân khu đô thị phường IV - Vị Tân. Mời Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo: Công an, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Điện lực Vị Thanh, Viễn thông Vị Thanh; Chủ tịch UBND phường V và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch khảo sát các khu dân cư: khu dân cư Tân Long, khu dân cư tái định cư thị trấn Cây Dương, khu dân cư 586. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tập trung tại Khu dân cư 586, phường VII.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đêm “Nghĩa tình đồng đội” năm 2018. Mời lãnh đạo Ban CHQS thành phố cùng đi. Điểm tại Tiểu Đoàn BB307, Trung đoàn BB1.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương đi khảo sát nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế cùng đi. Điểm tại xã Hỏa Tiến. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp giải quyết vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh đối với các dự án thuộc khối kinh tế. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 08/6

- 07 giờ 30’: Chủ tịch cùng đoàn tỉnh đi công tác học tập các mô hình kinh tế tiêu biểu tại tỉnh Lâm Đồng. (Đến ngày 10/6)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2018. Điểm tại Sở chỉ huy Trung đoàn BB1 - Sư đoàn BB330 - Thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Quản lý dự án ĐT - XD Công trình NN&PTNT tỉnh về việc đóng điện 5 trạm bơm trên địa bàn xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD Công trình NN&PTNT tỉnh; lãnh đạo điện lực Vị Thanh, Phòng Kinh tế, Trạm Thủy lợi; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vị Tân. Điểm tại UBND xã Vị Tân. (UBND xã Vị Tân mời các Trưởng ấp có liên quan). (Ban QLDA ĐT - XD Công trình NN&PTNT tỉnh chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thi công)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tình hình đầu tư các dự án nhà máy điện trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát dự án chậm tiến độ trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh (Bổ sung)./.

 

 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn