Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 69
Lượt đã truy cập 3861643
Lịch làm việc
23/05/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 21/5 - 26/5/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 21/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết (1104) Tỉnh ủy, khảo sát xây dựng Nghị quyết về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Điểm tại Phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh khảo sát một số địa điểm sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả… trong chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn của tỉnh. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban VHXH - HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Y tế, Kinh tế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Địa điểm chờ Tỉnh (Sở Y tế phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương chuẩn bị nội dung và địa điểm).

THỨ BA: 22/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chỉ đạo quản lý, chống thất thu thuế thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Thành viên Ban chỉ đạo quản lý, chống thất thu thuế và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Chi Cục thuế chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự gặp gỡ, đối thoại với công dân và họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh khảo sát thực tế tại Cty TNHH MTV Cát Tường. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Cty TNHH MTV Cát Tường; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại Cty TNHH Cát Tường, phường III. Đến 14 giờ 30’: tiếp và làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc thực thi chính sách pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ban KT - XH HĐND thành phố, lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Thanh tra thanh phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSD đất thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua Kế hoạch dự thảo tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2018 trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Chi cục Bảo bệ môi trường tỉnh; lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 23/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp “phân tích, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số: PCI, PARINDEX, SIPAS, PAPI” của tỉnh năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra Trường THCS Hoàng Diệu, xã Vị Tân, Trường THCS Phan Văn Trị, phường VII đạt chuẩn Quốc gia. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục & Đào tạo cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tại tập trung tại UBND thành phố. 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự lớp bồi dưỡng kỹ năng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho nông sản của địa phương. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo khó khăn trong việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ dân tọa lạc ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; lãnh đạo phòng, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường thành phố, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (UBND xã Tân Tiến chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch đi khảo sát và kiểm tra Khu hành chính UBND thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ, Ban QLDA ĐT - XD, Chi nhánh thoát nước Vị Thanh cùng đi. Điểm tại Trung tâm Khu Hành chính. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị vị trí trồng cây xanh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với công nhân, viên chức, lao động năm 2018 của Liên đoàn Lao động thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên họp giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Mời lãnh đạo: Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ NĂM: 24/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch và nuôi con nuôi năm 2018. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an. Mời lãnh đạo Phòng Tư pháp, Ban Quản lý chợ cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Tư pháp. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng nghe báo cáo tình hình khó khăn trong công tác quản lý kinh phí của Ban quản lý chợ thành phố. Mời lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng, Phó Ban Quản lý chợ, Kế toán và nguyên Kế toán Ban Quản lý chợ thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Ban Quản lý chợ chuẩn bị nội dung)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi kiểm tra, rà soát hiện trạng tuyến đường công vụ Miếu hội để tiến hành sửa chữa khắc phục hư hỏng và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, khai thác sử dụng. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại cuối đường công vụ Miếu hội (tiếp giáp Quốc lộ 61)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự đối thoại với hộ nghèo trên địa bàn xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII, Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Gia Thiện, Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Thường; lãnh đạo Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND và cán bộ Địa chính phường VII, xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU: 25/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Ban Nội chính 08 tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ năm 2018. Điểm tại Hội trường số 5, Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Tổng kết năm  học 2017 - 2018. Điểm tại Trường THPT Vị Thanh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ tổng kết năm học 2017 – 2018. Điểm tại trường THCS Hoàng Diệu. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Sở Xây dựng về quy hoạch Khu dân cư phường VII. Mời Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng các mô hình phòng, chống ma túy. Mời lãnh đạo Công an thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND thị xã Ngã Bảy. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 26/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. (Bổ sung)

- 17 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Tri ân - Trưởng thành và Ngày hội khi tôi 18 năm học 2017 - 2018. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ tổng kết năm học 2017 - 2018. Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn (Bổ sung)./.

 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn