Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 43
Lượt đã truy cập 3861615
Lịch làm việc
15/05/2018  
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 12 - 20/5/2018 (Điều chỉnh lần 1)
      
 

Thứ bảy, ngày 12/5/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy giảng bài Chuyên đề 6 Lớp cập nhật kiến thức chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

Thứ hai, ngày 14/5/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự tập huấn công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp nhiệm kỳ 2018 - 2020. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy họp chuẩn bị nội dung tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thành phố. Mời: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND; đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường VII, xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

Thứ ba, ngày 15/5/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2020 và hiến máu nhân đạo ở các phường, xã.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại Phòng họp số 3 Tỉnh ủy. Theo lịch Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 16/5/2018:

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mời: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy. Theo lịch Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn thành phố. Mời: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND; đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và các ngành có liên quan; Thành viên Tổ giúp việc và Bộ phận thư ký theo Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 03/4/2018 của Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường VII, xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến. Điểm tại Hội trường UBND phường VII (Đảng ủy phường VII, xã Hỏa Lựu, xã Tân Tiến mời các hộ nhân dân dự theo số lượng phân bổ của Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 03/4/2018 của Thành ủy).

Thứ năm, ngày 17/5/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2020 trên địa bàn thành phố. Điểm tập trung tại UBND thành phố. Theo lịch Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Mời: Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể - chính trị thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, cán bộ phụ trách Tuyên giáo, công chức Văn phòng – Thống kê các phường, xã và tập thể, cá nhân được khen thưởng (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Thành ủy (Ban Tuyên giáo Thành ủy và phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời các tập thể và cá nhân được khen thưởng).

Thứ sáu, ngày 18/5/2018:

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giảng bài Chuyên đề 3, 5 Lớp cập nhật kiến thức chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Điểm tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố (cả ngày).

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị trực tuyến với Tỉnh ủy báo cáo viên tháng 5/2018 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhóm Thường trực Báo cáo viên thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp thông qua dự thảo phương án cưỡng chế các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Khu dịch vụ Y tế tại phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 18 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự đêm giao lưu văn nghệ ca khúc tuyên truyền cách mạng với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và Tuyên dương thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo Bác năm 2018 chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) của Thành đoàn Vị Thanh. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

 

Thứ bảy, ngày 19/5/2018:

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Lễ Dâng hoa viếng Bác nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2018), sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trao Huy hiệu Đảng. Mời: Đ/c Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ thành phố cùng dự (thay thư mời). Điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Bổ sung thành phần dự.

- Thường trực Thành ủy đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2020 và hiến máu nhân đạo ở các phường, xã.

Chủ nhật, ngày 20/5/2018:

- Thường trực Thành ủy đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 – 2020 trên địa bàn thành phố.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, nắm tình hình công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị (Tài liệu lưu trữ các nhiệm kỳ trước và cách lưu trữ hồ sơ hiện hành, lưu trữ nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- Ngày 21/5/2018: Tiếp và làm việc với Tổ Biên tập xây dựng Nghị quyết (1104) Tỉnh ủy, khảo sát xây dựng Nghị quyết về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo.   

- Ngày 23/5/2018:

+ Dự đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố với công nhân, viên chức, lao động năm 2018 của Liên đoàn Lao động thành phố.

+ Dự Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập giáo xứ Vị Tín (23/5/1968 – 25/5/2018).

- Ngày 27/5/2018: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Hải Đoàn (27/5/1978 – 27/5/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.

- Ngày 29/5/2018: Dự Hội nghị sơ kết các chuyên đề của Tỉnh ủy.

- Họp báo tháng 5 năm 2018./.

Văn phòng Thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn