Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 137
Lượt đã truy cập 3861735
Lịch làm việc
09/05/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 07/5 - 13/5/2018)(Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 07/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự khai giảng lớp đào tạo cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn trình độ Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở (khóa IV năm học 2018 - 2019). Mời Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố cùng dự. Điểm tại Trường Quân sự tỉnh Hậu Giang, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp đóng góp Kế hoạch Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Mời lãnh đạo phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Công an, Trung tâm VHTT, Ban Quản lý Cụm CN - TTCN, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng LĐ- TB&XH chuẩn bị nội dung)  

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

THỨ BA: 08/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp đoàn tỉnh kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2018-2020 trên địa bàn thành phố. Mời Đồng chí Trương Thanh Bình - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Bí thư Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo phòng: Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Công an, BCH Quân sự thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Điểm tại Phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp xem xét lại việc thi hành các Bản án giải quyết tranh chấp đất trên địa bàn thành phố. Mời Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh, Ban Tiếp Công dân tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo: phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Chi Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND và cán bộ Địa chính phường III và xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự phiên họp tháng 5 năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo hai Ban chuyên môn của HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thanh tra, Công an, Ban Quản lý dự án ĐT - XD, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 09/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Sơ kết hoạt động liên tịch năm 2017, ký kết chương trình phối hợp hoạt động liên tịch năm 2018. Mời Thủ trưởng: Bộ CHQS tỉnh, Phòng Chính trị và Ban Dân vận Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Khối liên tịch, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và Giấy mời)

- 06 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu giang. Điểm tại Công viên 3 tháng 2, khu vực 2, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai Kế hoạch, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút zika và bệnh tay chân miệng đợt I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Trưởng phòng Y tế, lãnh đạo Trung tâm Y tế và Trưởng Khoa KSBTN&VXSP thuộc Trung tâm Y tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.(Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp xem xét, giải quyết yêu cầu của ông Lê Văn Lành về việc đầu tư hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường, điện, nước,..). Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Công an, Ban Quản lý dự án ĐT - XD thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời Trưởng phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn Công an hưu trí Mai Dịch - Thăng Long (Bộ Công an). Điểm tại Nhà ăn Công an thành phố

THỨ NĂM: 10/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Mời Đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2018. Mời lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội thuộc Sở, Liên Đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQVN thành phố; thành viên Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động thành phố Vị Thanh năm 2018. Điểm tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. (Có Thông báo riêng)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Kênh Ổ Sấu, xã Vị Tân và đường Xáng Hậu, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND xã: Vị Tân , Hỏa Lựu. Tập trung tại cầu Bà Bét, xã Vị Tân và cầu Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu. (Ban  Quản lý dự án ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đóng góp thông qua nội dung đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cát Tường II. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Viễn thông Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế, Công an thành phố, Trung tâm Viễn thông Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, mời đơn vị tư vấn và chủ đầu tư)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự nghe báo cáo về tiến độ giải ngân các công trình XDCB và cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Mời lãnh đạo: phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Theo lịch UBND tỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh do vi rút zika và bệnh tay chân miệng đợt 1 năm 2018. Mời lãnh đạo: Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc khỏe nhân dân, Trưởng Trạm Y tế phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty TNHH Giải trí - Quảng cáo Nam Việt  về tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại. Mời lãnh đạo phòng: Kinh tế, Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Công ty TNHH Giải trí - Quảng cáo Nam Việt chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp dân giải thích việc yêu cầu được mua nền tái định cư tại dự án Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố; Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách Địa chính phường VII và Trưởng khu vực 5, phường VII. Điểm tại UBND phường VII. (phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời dân)(Bổ sung)

THỨ SÁU: 11/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Mời trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp nghe báo cáo trường hợp có hành vi chiếm đất trên địa bàn xã Vị Tân và Công an thành phố thông qua Tờ trình khen thưởng, dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh. Mời Chánh Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Đội Trưởng các Đội nghiệp vụ Công an thành phố; Chủ tịch UBND xã Vị Tân. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy (Công an thành phố chuẩn bị nội dung. (Điều chỉnh)

- 15 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (Petromekong). Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi  trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1, Sở Tài nguyên và Môi trường. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Hậu Giang năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018. Mời lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, bộ phận chuyên môn trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y; lãnh đạo phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố; lãnh đạo UBND phường: III, IV, VII và UBND xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố./.

 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn