Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 118
Lượt đã truy cập 3861792
Lịch làm việc
03/05/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 28/4 - 04/5/2018) (Thay giấy mời)(Điều chỉnh lần 1)
      
 

 

THỨ HAI: 30/4

- 06 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

-  08 giờ 00: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018). Điểm tại Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

-  Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Công chức Văn phòng HĐND & UBND thành phố trực Lễ.

THỨ BA: 01/5

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp mặt truyền thống kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018). Điểm tại Hội trường Thành ủy.

-        Chủ tịch cùng Công chức Văn phòng HĐND & UBND thành phố trực Lễ.

THỨ TƯ: 02/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở các phường, xã. Điểm tại Phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự công bố Quyết định số 01/QĐ-TT ngày 24/4/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Thanh tra tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Phòng Kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018. Mời lãnh đạo và công chức Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường I sơ kết công tác tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với UBND xã Vị Tân về việc thành lập Hợp tác xã lúa. Mời lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế thành phố; UBND xã Vị Tân, 05 Tổ hợp tác trên địa bàn xã và ông Võ Minh Phúc - Phó Ban Quản lý dự án VNSAT. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (UBND xã Vị Tân chuẩn bị nội dung và mời 05 Tổ hợp tác và ông Võ Minh Phúc)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại của hộ dân trên địa bàn xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. (Thanh tra thành phố và Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM: 03/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Có giấy mời riêng)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và gặp gỡ, đối thoại với công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời. lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND phường III cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh.(Phòng QLĐT và TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Kế hoạch phát động thi đua năm 2018, thành lập các khối thi đua năm 2018 và các chỉ tiêu thi đua cụm phường, xã. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND; Thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh về thống nhất quy hoạch chi tiết Khu dân cư tái định phường V. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Bổ sung)

THỨ SÁU: 04/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh tiếp xúc cử tri Hội đồng Nhân dân 3 cấp. Mời Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Công an thành phố, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra, Bảo hiểm xã hội, Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố và Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật, các chính sách, chế độ của Nhà nước về tài chính tại Ủy ban nhân dân phường VII. Điểm tại hội trường UBND phường VII. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan./.

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn