Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 138
Lượt đã truy cập 3972220
Lịch làm việc
19/04/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 16/4 - 22/4/2018) (Điều chỉnh lần 2)(Thay giấy mời)
      
 

 

THỨ HAI: 16/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự khai giảng huấn luyện Dân quân binh chủng cụm I năm 2018. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu. (Ban CHQS  thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tham dự Lễ mít tinh và diễu hành hưởng ứng Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018. Điểm tại Công viên Xà No, phường V.

- 09 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018. Mời Thường trực HĐND, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn đại biểu tỉnh, thăm và chúc Tết Chôl ChNăm ThMây năm 2018. Mời Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Dân tộc cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Chùa Ô ChumWongsa, ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, thông qua văn kiện, nhân sự Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT và Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ BA: 17/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tham dự Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai giảng huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2018. Điểm tại Ban CHQS thành phố (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị tỉnh kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở các chợ trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố, phòng Kinh tế, Ban Quản lý chợ; lãnh đạo UBND phường: I, III, IV, VII, xã Vị Tân và xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp kiểm tra hiện trạng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tập trung tại dự án Khu đô thị mới Cát Tường.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2018. Mời Giám đốc Phòng giao dịch thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Quản lý chợ về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018. Điểm tại Ban Quản lý chợ thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 18/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Sơ kết công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường, xã, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Mời lãnh đạo Sở Nội vụ; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử Trưởng ấp, khu vực; chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường, xã, nhiệm kỳ 2018 - 2020. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra các trạm bơm xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh; Trưởng Phòng Kinh tế (thay thư mời). Điểm tập trung tại Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, tài nguyên & Môi trường, Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị hiệp đồng giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã 2018. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập năm 2018; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng Quân sự và Trưởng Công an: phường I, VII và xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp khắc phục theo biên bản làm việc của thanh tra Bộ Nội vụ. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị tổ chức Hội chợ Thương mại tại Công viên Xà No của Công ty TNHH Xuân Chính. Mời lãnh đạo Phòng PA81, PC64 Công an Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, Công an, Điện lực thành phố, Công ty TNHH dịch vụ Thương mại dịch vụ Tân Long, Công ty TNHH Xuân Chính; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp tháo gỡ vướng mắc trong việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với ông Phạm Tấn Hòa. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

THỨ NĂM: 19/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đối thoại với hộ dân trên địa bàn phường III, phường V. Mời Ban pháp chế HĐND thành phố, lãnh đạo phòng: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Đội Quản lý trật tự đô thị; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính phường III, V. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với UBKT Tỉnh ủy, thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 18 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Chương trình nghệ thuật “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2018. Điểm tại Công viên Xà No.

THỨ SÁU: 20/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo kết quả chỉ đạo của UBND thành phố tại các cuộc họp về tình hình sử dụng đất của các hộ dân còn gặp khó khăn và tồn đọng trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng; Thường trực: Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Đội quản lý TTĐT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND và công chức địa chính phường: I, III, IV, VII và xã Vị Tân, Trưởng khu vực 4, phường IV và Trưởng khu vực 5, phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trung đoàn BB3 (20/4/1968 - 20/4/2018). Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cùng dự. Điểm tại Trung đoàn BB3, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty CP May Nhà Bè Hậu Giang về thu kinh phí công đoàn. Mời lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN, Công ty CP May Nhà Bè Hậu Giang. Đến 15 giờ 00’: làm việc với Ban Quảm lý CCN - TTCN thành phố về việc vận động các doanh nghiệp mắc đèn chiếu sáng trong CCN - TTCN. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (Theo lịch Thành ủy).

CHỦ NHẬT: 22/4

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với các Công ty, Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Bổ sung)./.

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn