Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 142
Lượt đã truy cập 3972237
Lịch làm việc
12/04/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 09/4 - 13/4/2018) (Điều chỉnh lần 3) (Thay giấy mời)
      
 

 

THỨ HAI: 09/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Giám đốc Cụm CN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng làm việc Chủ tịch UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Đoàn tỉnh khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ X năm 2017 và cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Hậu Giang lần thứ V năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ BA: 10/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2018 và Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với lãnh đạo UBND xã Hỏa Lựu về việc lãnh chỉ đạo và xây dựng nông thôn mới. Điểm tại Trụ sở UBND xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang về phối hợp triển khai lập “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 09 giờ 40’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh đi thăm, chúc Tết Chool - Chnăm - Thmây năm 2018. Đến 11 giờ 00: đi thăm, chúc tết tại Chùa Mahamengkolrăngsây, phường III.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự họp về việc thống nhất danh mục tài sản chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với lãnh đạo Hội Nông dân thành phố về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Điểm tại phòng khánh tiết HĐND tỉnh.

THỨ TƯ: 11/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch khảo sát các công trình: tuyến đường sông nước đục nâng cấp; sửa chữa: Cống, máy bơm, nhà trạm (trạm bơm kênh Tư Lộc), phường III; Cống hở Chín Bon giáp kênh Vị Bình, cống hở Chín Bon kênh Ranh Vị Thủy, phường III; Cống hở kênh Giữa giáp ranh kênh Bảy Hy, phường III; Cống hở giáp ranh kênh Vị Bình, Cống hở Tư Lộc kênh Ranh Vị Thủy, phường III. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD, Trạm Thủy lợi thành phố; lãnh đạo UBND: phường III và xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt Tết Chôl - Chnăm - Thmây năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang về một số vấn đề liên quan dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Chi nhánh thoát nước Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường I, III, V. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng QLĐT thành phố chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát về đầu tư dự án “Khu đô thị mới phường V. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với Phòng Nội vụ thành phố về nội dung gợi ý kiểm điểm theo Công văn 214-CV/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở Nội vụ, Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Cơ quan chính quyền. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Vụ Địa phương III - Ủy ban Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh đi thăm, chúc Tết Chool - Chnăm - Thmây năm 2018. Mời Thường trực UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Dân tộc, Công an, Ban CHQS thành phố; lãnh đạo UBND phường IV cùng đi. Điểm tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang, phường IV.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với đoàn tư vấn đào tạo GFA về phí nước thải và khung thể chế cho dự án xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên tòa khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị. Mời lãnh đạo: Thanh tra, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, lãnh đạo UBND phường V cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

THỨ NĂM: 12/4

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; sơ kết công tác Quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Phòng Y tế; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp triển khai tháng hành động “Vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo: Sở Y tế tỉnh, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Thường trực Thành ủy; thành viên Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm và Trưởng Trạm y tế các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Cty TNHH MTV Cát Tường. Mời phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Mời: Thường trực thành ủy, HĐND, Thành viên Hội đồng NVQS thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung). Đến 16 giờ 00: dự trao Quyết định. Điểm tại Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh thăm và tặng quà cho người khuyết tật nhân ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4/2018. Mời lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ em mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh; lãnh đạo: phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin - Người tàn tật - Trẻ em mồ côi và Người mù thành phố; lãnh đạo UBND, Công chức VH-XH (phụ trách công tác TB&XH), Hội Chữ thập đỏ phường VII. Điểm tập trung tại UBND phường VII. (Phòng LĐ-TB&XH thành phố chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp nghe Công ty TNHH Năng lượng Tái sinh Trác Việt (Châu Á) báo cáo lại kết quả khảo sát, nghiên cứu dự án điện gió Trác Việt tại Hậu Giang và đặt trụ đo gió phục vụ khảo sát lập dự án Nhà máy điện gió JR Hậu Giang tại xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo UBND xã: Hỏa Tiến và Tân Tiến cùng dự. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương. (Điều chỉnh, Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 13/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với tập thể Văn phòng HĐND&UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’:  Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về khắc phục theo biên bản làm việc của Thanh tra Bộ Nội vụ. Mời Trưởng Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Nội vụ. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tập huấn công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc dự án đường 19/8, đường Tây Sông Hậu thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty 586 về khảo sát, lập phương án thiết kế thi công hệ thống cấp điện, cấp nước tại dự án khu Dân cư -  Thương mại phường VII. Mời lãnh đạo: Sở Công thương, Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác thuế quý I năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại Chi cục Thuế thành phố. (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2018 của Ban Dân vận Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (theo lịch Thành ủy)./.

 

 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn