Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 42
Lượt đã truy cập 3818049
Lịch làm việc
22/03/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 19/3 - 24/3/2018) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 19/3

- 09 giờ 00’: Chủ tịch dự họp nghe công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra của Bộ Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân phường IV, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp chuẩn bị nội dung tiếp Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện quý I và phát động phong trào thi đua năm 2018. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.  

THỨ BA: 20/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.  

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp rà soát, đề xuất việc bổ sung Nghị quyết về tiếp tục cho ngành điện ứng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước. Điểm tại phòng họp Sở Công thương tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) về dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan chính quyền. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp và làm việc với Công ty TNHH Phúc Xuyên về đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dứa đóng hộp tại Hậu Giang. Mời lãnh đạo Ban quản lý CCN - TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.  

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nguyễn Châu về chi phí đã đầu tư vào dự án: Khu Dân cư - Tái định cư chợ phường VII. Mời lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Thanh tra thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; Lãnh đạo UBND phường VII, Công ty CP ĐT - XD Nguyễn Châu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT và Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 21/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở và công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Mời lãnh đạo Ban CHQS thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát mô hình sản xuất rau màu theo chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn phường: III, IV, V. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND phường: III, IV, V cùng đi. Điểm tập trung tại UBND phường III.  

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp triển khai dự án Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII do Công ty TNHH xây dựng Thương mại Gia Thiện làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với tập thể Thanh tra thành phố về thực hiện nhiệm vụ của ngành. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Cơ quan chính quyền. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)  

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp phân kỳ đầu tư dự án Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III do Công ty TNHH Cát Tường làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

THỨ NĂM: 22/3

- 09 giờ 00’: Chủ tịch dự họp về xin điều chỉnh Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 25/9/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự buổi làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. Mời Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng Phòng: Giáo dục & Đào tạo, Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung (thay giấy mời). Điểm tại Sở Nội vụ tỉnh (Cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến cùng dự. Điểm tại Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tổng kết Hội Báo xuân, triển lãm ảnh và trao giải Cuộc thi bình chọn ấn phẩm Xuân Mậu Tuất năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Trung tâm PTQĐ tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường I, phường V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU: 23/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện các chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2015 - 2017. Mời Thường trực: HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN, các Ban HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh, Bảo hiểm xã hội, Hội Người Cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin - Người tàn tật - Trẻ em mồ côi và Người mù, Bưu điện trung tâm thành phố; Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Thương binh - Xã hội) các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH thành phố chuẩn bị nội dung)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao mặt bằng và tham dự Lễ khởi công thi công gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và chí phí hạng mục chung toàn bộ công trình: Xây dựng trạm cấp nước xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại vị trí xây dựng công trình (Nhà văn hóa ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 24/3

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự “Ngày đoàn viên” với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); kỷ niệm 72 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2018) và Lễ phát động ngày chạy Olypic ví sức khỏe toàn dân năm 2018. Điểm tại khu Văn hóa Hồ Sen.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đảng viên (cư trú tại Khu dân cư 586). Mời lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương, Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kinh tế, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh, Điện lực thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường VII, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu vực 4, phường VII. Điểm tại Hội trường Thành ủy (Theo lịch Thành ủy)./.

 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn