Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 92
Lượt đã truy cập 3756482
Lịch làm việc
15/03/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 12/3 - 16/3/2018)(Điều chỉnh lần 4)
      
 

 

 

THỨ HAI: 12/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự khai giảng huấn luyện Dân quân cơ động cụm I năm 2018. Mời Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu Cần, Kỹ thuật, Ban Tác huấn, Ban Dân quân tự vệ - Bộ CHQS tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo huấn luyện năm 2018, Đài Truyền thanh thành phố; Đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Quân sự phường III, Hỏa Lựu, Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu bầu cử Ban Trị sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Chi hội Hưng Đức Tự, khu vực 2, phường VII.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp giải quyết chế độ chính sách đối với bà Nguyễn Thị Nở, ấp Thạnh Quới, xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo: Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Phòng Chính trị và Ban Chính sách - Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo: Ban CHQS thành phố, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận lưới điện trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Công thương.

THỨ BA: 13/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết không phù hợp trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ban KT-XH HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Giáo dục và Đào Tạo, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi nội dung liên quan đến khiếu nại của công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, ông Tạ Thương Lượng - Phó Trưởng Công an thành phố cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo phòng Nội vụ dự Lễ Khánh thành Ngôi Tam Bảo của Chi Hội Hưng Đức Tự. Điểm tại Chi hội Hưng Đức Tự, khu vực 2, phường VII.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công tác quản lý, sử dụng điện, nước tại dự án “Khu dân cư Thương mại 586” do Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Sở: Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Điện lực Hậu Giang; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Điện lực Vị Thanh, Chi nhánh Cấp nước thành phố; Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ và Trưởng khu vực 4, phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi việc triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh tại cộng đồng đơn vị phường III. Mời lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Sở Công thương khảo sát đầu tư dự án điện gió tại xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố và UBND xã Hỏa Tiến cùng dự và chuẩn bị nôi dung. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

THỨ TƯ: 14/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2018. Mời Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng phòng: Tham mưu, Chính trị, Ban Quân lực, Ban Tác huấn - Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế thành phố, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát việc nâng cấp, sửa chữa các cống trên địa bàn phường III. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban Quản lý dự án ĐT-XD, Trạm Thủy lợi thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường III cùng đi. Điểm tập trung tại UBND phường III. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo các trường hợp khó khăn, vướng mắc đối với việc giải quyết yêu cầu của người dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đất ký đất đai thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Chi Cục thuế, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý CCN - TTCN; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng phường: I, III, VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, lãnh đạo Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị hỗ trợ, đào tạo, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp năm 2108. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

THỨ NĂM: 15/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp sơ kết Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 28/4/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng đô thị loại II, về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình của UBND tỉnh xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II (theo Quyết định số 1286-QĐ/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự công bố Quyết định và tiến hành kiểm tra năng lực các chủ đầu tư, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. 

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe thông qua phương án thiết kế các công trình: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Tiến; Dự án Khu trung tâm hành chính thành phố (Gói: Thiết bị và hạ tầng cây xanh). Mời Thường trực Thành ủy, Ban KT-XH HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo: Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

THỨ SÁU: 16/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh đi khảo sát mô hình sản xuất rau màu theo chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tại phường 5. Mời Bí thư Thành ủy; Thủ trưởng các Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn phòng HĐND & UBND, Hội Nông dân thành phố; Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo UBND phường V. Tập trung tại Thành ủy Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa & Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND & UBND, Dân tộc, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Ban QLDA ĐT - XD thành phố, Ban Quản lý CCN - TTCN, Bảo hiểm xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành Đoàn, Hội Cựu chiến binh thành phố; Bí thư Đảng ủy các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp xét thi đua Cụm huyện, thị xã, thành phố năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp trực tuyến lầu 2 UBND thị xã Ngã Bảy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, tổng kết 10 năm vận động hiến máu tình nguyện. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp chuẩn bị tiếp đoàn thanh tra Bộ Nội vụ. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Nội vụ. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Thành ủy./.

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn