Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 90
Lượt đã truy cập 3756357
Lịch làm việc
11/03/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 12/3 - 16/3/2018)
      
 

 

 
 

 

THỨ HAI: 12/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự khai giảng huấn luyện Dân quân cơ động cụm I năm 2018. Mời Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu Cần, Kỹ thuật, Ban Tác huấn, Ban Dân quân tự vệ - Bộ CHQS tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo huấn luyện năm 2018, Đài Truyền thanh thành phố; Đại diện Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Chỉ huy trưởng Quân sự phường III, Hỏa Lựu, Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu bầu cử Ban Trị sự lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại Chi hội Hưng Đức Tự, khu vực 2, phường VII.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp giải quyết chế độ chính sách đối với bà Nguyễn Thị Nở, ấp Thạnh Quới, xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo: Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Phòng Chính trị và Ban Chính sách - Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo: Ban CHQS thành phố, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thực hiện công tác bàn giao tiếp nhận lưới điện trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Công thương.

THỨ BA: 13/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết không phù hợp trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ban KT-XH HĐND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo phòng Nội vụ dự Lễ Khánh thành Ngôi Tam Bảo của Chi Hội Hưng Đức Tự. Điểm tại Chi hội Hưng Đức Tự, khu vực 2, phường VII.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp về thanh lý tài sản trên đất của Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát tại Cụm CN - TTCN thành phố. Mời thành viên Hội đồng…theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Ban Quản lý CCN - TTCN chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công tác quản lý, sử dụng điện, nước tại dự án “Khu dân cư Thương mại 586” do Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Sở: Công thương, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Điện lực Hậu Giang; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Điện lực Vị Thanh, Chi nhánh Cấp nước thành phố; Chủ tịch UBND, Bí thư Chi bộ và Trưởng khu vực 4, phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi việc triển khai thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy nhà tạm lánh tại cộng đồng đơn vị phường III. Mời lãnh đạo: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới trực thuộc sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 14/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2018. Mời Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng phòng: Tham mưu, Chính trị, Ban Quân lực, Ban Tác huấn - Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế thành phố, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng khảo sát việc nâng cấp, sửa chữa các cống trên địa bàn phường III. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban Quản lý dự án ĐT-XD, Trạm Thủy lợi thành phố và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường III cùng đi. Điểm tập trung tại UBND phường III. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất và các công trình dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm PTQĐ tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND các phường. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TNMT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, lãnh đạo Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị hỗ trợ, đào tạo, tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp năm 2108. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

THỨ NĂM: 15/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp sơ kết Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 28/4/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng đô thị loại II, về thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình của UBND tỉnh xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Mời thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hậu Giang về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II (theo Quyết định số 1286-QĐ/TU ngày 20/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe thông qua phương án thiết kế các công trình: Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Tân Tiến; Dự án Khu trung tâm hành chính thành phố (Gói: Thiết bị và hạ tầng cây xanh). Mời Thường trực Thành ủy, Ban KT-XH HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

THỨ SÁU: 16/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tiếp và làm việc Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thành ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành: Kinh tế, Quản lý đô thị, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa & Thông tin, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND & UBND, Dân tộc, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; Bí thư Đảng ủy các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với tập thể Thanh tra thành phố về thực hiện nhiệm vụ của ngành. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện và phát động phong trào thi đua năm 2018. Mời Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Thường trực HĐND các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp triển khai dự án Khu dân cư và tái định cư chợ phường VII do Công ty TNHH xây dựng Thương mại Gia Thiện làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Sở: Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung)./.

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn