Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 174
Lượt đã truy cập 3903798
Lịch làm việc
08/03/2018  
lLịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 05/3 - 09/3/2018)(Điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 05/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017. Mời Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Chi bộ khu vực 4, phường IV. Điểm tại Nhà thông tin khu vực 4, phường IV.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 06/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị cán bộ chủ chốt. Mời: Các đ/c Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, các phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Thành uỷ (Theo lịch Thành ủy).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 và 05 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm”. Mời lãnh đạo: Ủy ban MTTQVN thành phố, Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố; Thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH các phường, xã. (Thay giấy mời). Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi công tác thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử năm 2018. Mời lãnh đạo: Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Phòng Nội vụ và Chuyên viên phụ trách lưu trữ cùng dự. Điểm tại Hội trường Chi Cục văn thư - Lưu trữ. (Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và dự án Luật An ninh mạng để Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ năm. Mời lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 07/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi khảo sát, kiểm tra trụ sở UBND xã Tân Tiến và kiểm tra tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng của Cụm CN - TTCN thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm Trụ sở UBND xã Tân Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với tập thể Đài Truyền thanh thành phố về thực hiện nhiệm vụ của ngành. Mời lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Đài Truyền thanh thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân định kỳ. Mời lãnh đạo Đội Quản lý TTĐT thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính - xây dựng phường III. Điểm tại trụ sở Tiếp công dân thành phố. (UBND phường III chuẩn bị nội dung). Đến 09 giờ 00’: dự họp xem xét đề nghị hỗ trợ và chấp thuận vị trí đất mở cửa hàng xăng dầu của chi nhánh xăng dầu Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố. Mời Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê thành phố, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt giao lưu Phụ nữ LLVT 12 tỉnh, thành phố kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng, 108 năm Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 25 năm ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2018). Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

THỨ NĂM: 08/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt giao lưu Phụ nữ LLVT 12 tỉnh, thành phố kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa hai Bà Trưng, 108 năm Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 25 năm ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2018). Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo: Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự. Điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan. (Điều chỉnh)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyềnTrưởng phòng Nội vụ dự họp trao đổi, thống nhất việc chuẩn bị tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 tại các huyện, thị xã và thành phố. Mời Trưởng phòng Nội vụ thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Nội vụ. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về rà soát các vị trí cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh (CHXD: đã hoạt động; đang triển khai thi công; đã có chủ trương đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư; ngành Công Thương đã có văn bản thống nhất vị trí đầu tư). Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 09/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết công tác tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, trung tâm thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Tài liệu lấy trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về rà soát lập danh sách đối tượng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh./.

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn