Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 132
Lượt đã truy cập 3903754
Chính trị
07/02/2018  
Thành phố Vị Thanh: Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Vị Thanh
      
 

              Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Công văn số 201/UBND-NV về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Vị Thanh; theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các nội dung sau:

 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 10/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ; Công văn số 1632/UBND-TH ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức đơn vị mình nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

3. Giao Phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định nêu trên, đặc biệt là Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khi phát hiện các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét xử lý theo quy định.

Công văn số 201/UBND-NV

 

CH
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn