Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 112
Lượt đã truy cập 3818147
Lịch làm việc
25/01/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 21/01 - 27/01/2018)Điều chỉnh lần 2
      
 

CHỦ NHẬT: 21/01

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

THỨ HAI: 22/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác Công an và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Mời lãnh đạo Công an thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự bàn giao tuyến và cọc mốc GPMB, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến đường Vị Thanh - Cần Thơ), trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Chi nhánh Trung tâm PTQĐ thành phố, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, UBND Phường III. Điểm tại cầu Tám Lễ trên đường Quốc lộ 61C (đường nối Vị Thanh - Cần Thơ).

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. Mời Thủ trưởng Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Ban Quản lý chợ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung)

THỨ BA: 23/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo nội dung tổ chức Hội nghị Tổng kết các mặt công tác Công an năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Mời lãnh đạo: Công an thành phố, Văn phòng Thành ủy, Phòng Nội vụ thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời) 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Mời Thường trực Thành ủy, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố; lãnh đạo Đài truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Giao NHCSXH thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018. Mời Chi Cục trưởng Chi cục thuế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường tầng 4, Cục Thuế tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng đoàn tỉnh thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND phường IV.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 24/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch A2 Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền. Mời Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Có giấy mời riêng)

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp xét khen thưởng thành tích kinh tế - xã hội năm 2017. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Trưởng Công an thành phố, Trưởng Đoàn khám thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp đóng góp ý kiến phương án phân bổ Kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (nguồn vốn sự nghiệp). Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội thành phố dự họp trao đổi việc chọn địa điểm triển khai thành lập mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng. Mời lãnh đạo UBND phường III cùng dự. Điểm tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 25/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai kế hoạch Hội trại tòng quân và Lễ giao, nhận quân. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy Thành ủy; Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố; lãnh đạo: Phòng Quản lý đô thị, Đài Truyền thanh, Hội Chữ thập đỏ, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Chủ tịch UBND, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành thành phố. Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 30/11/2017. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung) (Có giấy mời riêng)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc với hộ dân trên địa bàn phường VII. Mời Thường trực UB.MTTQ VN thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại Ban tiếp công dân thành phố. (UBND phường VII chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp báo tháng 01/2018. Mời Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UB.MTTQ VN, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng - Đoàn thể, Chính quyền thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2017 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018. Điểm Hội trường A Bệnh viên đa khoa tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.  

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Hội trường Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. (Bổ sung)

THỨ SÁU: 26/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc định kỳ với ngành nội chính, tư pháp thành phố. Mời thủ trưởng: Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Tư pháp, Thanh tra thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết công tác thuế năm 2017. Mời Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Đài Truyền thanh, Ban QLDA ĐT-XD thành phố, thành viên Ban chỉ đạo chống thất thu thuế và thu hồi nợ thuế thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường Chi Cục Thuế thành phố. (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017. Điểm tại Hội trường Uỷ ban MTTQ VN thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 27/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp mặt thường niên của bà con đồng hương thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại Nhà Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, số 202 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt Hội đồng hương Long Mỹ. Điểm tại Nhà văn hóa thị xã Long Mỹ. (Điều chỉnh, bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc chấm ảnh cuộc thi Ảnh nghệ thuật Xuân Mậu Tuất năm 2018. Điểm tại Khu Di tích Chiến thắng Chương Thiện. (Bổ sung)./.

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn