Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 111
Lượt đã truy cập 3818151
Chính trị
17/01/2018  
Thành ủy Vị Thanh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề
      
 

Ngày 16/01/2018, Thành ủy Vị Thanh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng), Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “Về công tác dân tộc”, “Về công tác tôn giáo” và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

Qua 20 năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC) theo Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dân chủ ở xã phường, thị trấn ngày càng đi vào nề nếp, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; việc thực hiện Nghị định 04 của Chính phủ về QCDC ở cơ quan có nhiều tiến bộ; tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt quy tắc ứng xử khi tiếp dân, ý thức phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, được nhân dân ủng hộ, tín nhiệm. Qua đó, xuất hiện 1.230 mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện QCDC ở cơ sở được nhân rộng; xem xét, khen thưởng cho 169 tập thể, 342 cá nhân. 

Cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở xác định, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “Về công tác dân tộc”, “Về công tác tôn giáo”, là một chủ trương đúng đắn của Đảng nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó, 15 năm qua, từ khi Nghị quyết ra đời, Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết đi vào cuộc sống, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, tình hình giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức - nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tạo nên sức mạnh và động lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tình hình an ninh chính trị ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, xã hội đồng thuận; nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động được phát động rộng rãi, hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện thành phố có 03/04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05/05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

 

Quang cảnh hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước”, cho thấy thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép triển khai, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, CNVC – LĐ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; từ đó, nhận thức của các cấp ủy, đảng viên, công đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn được nâng lên đáng kể. Phát huy tốt truyền thống yêu nước, sáng tạo trong lao động, sản xuất, luôn thể hiện là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp cách mạng, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho CNVC - LĐ được thực hiện thường xuyên; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết những vấn đề bức xúc cho công nhân, viên chức và người lao động; công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên trong CNVC – LĐ được chú trọng; tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập mới tổ chức công đoàn, nhất là đối với các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, hiện có 15 tổ chức công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước (năm 2012 có 04 Công đoàn). 

Ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề Tổng kết đã nêu là một chủ trương đúng đắn và có ý nghĩa của Đảng ta. Quá trình tổng kết, chúng ta đánh giá lại những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu Cấp ủy, tổ chức Đảng, Chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, “Về công tác dân tộc”, “Về công tác tôn giáo” và Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước”. Gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


 

Tin: Thùy Dung - Ảnh: Trí Trung
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn