Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 106
Lượt đã truy cập 3852068
Lịch làm việc
18/01/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 15/01 - 20/01/2018)(Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 15/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn giao lại các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Vị Thủy cho UBND huyện Vị Thủy quản lý. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 16/01

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2018. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra việc triển khai xây dựng các cây cầu trên đường kênh chống Mỹ tại ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến. Điểm tại ấp Thạnh Hòa 2, xã Hỏa Tiến (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp làm việc với Công ty TNHH Cát Tường về phần chi phí san lắp mặt bằng đối với phần đất của UBND thành phố quản lý thuộc dự án: Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung) 

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết các Chuyên đề Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp rà soát bố trí kế hoạch vốn Chương trình MTQG trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2018 (vốn đầu tư phát triển chương trình MTQG giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới). Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư.

THỨ TƯ: 17/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp nghe báo cáo tình hình sử dụng nước sạch và nhu cầu mở rộng cung cấp nước sạch năm 2018 trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh; Chủ tịch UBND: phường III, phường VII, xã Tân Tiến, xã Vị Tân, xã Hỏa Tiến, xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lĩnh vực Lao động - Người có công và xã hội năm 2018”. Mời lãnh đạo Phòng LĐ - TB&XH thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ phát động Chương trình “Ấp văn hóa - Khu phố văn hóa tiết kiệm điện” năm 2018 và tổng kết năm 2017 tại thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo UBND và Đoàn thể phường, xã (mỗi phường, xã 01 người), mỗi ấp (khu vực) cử 01 hộ dân cùng dự. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội thảo tổng kết dự án “Ứng phó với biến đổi khí hậu có sự tham gia của phụ nữ cộng đồng” tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3, lầu 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp công dân trên địa bàn phường IV. Mời lãnh đạo phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố;  lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố. Mời  Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Mời lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi về kinh phí thực hiện quản lý các công trình của UBND thành phố Vị Thanh bàn giao cho UBND huyện Vị Thủy. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch,  Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Tài chính.

THỨ NĂM: 18/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp Đảng ủy Quân sự thành phố. Mời lãnh đạo: Bộ CHQS tỉnh, Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu Cần, Phòng Kỹ thuật, các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh; Bí thư Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Đảng ủy Công an thành phố, Văn phòng Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và tổ chức “Hành trình Những giọt máu nghĩa tình” - năm 2018. Điểm tại Khu hành chính UBND huyện Long Mỹ.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại với các hộ dân trên địa bàn xã Hỏa Lựu. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành… thành phố, lãnh đạo Đội Trật tự đô thị; lãnh đạo UBND và công chức địa chính xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua Kế hoạch tổ chức họp mặt doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các Hợp tác xã trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố, Liên đoàn Lao động, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Văn hóa & Thông tin, Ban Quản lý CCN - TTCN; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Mời Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự sơ kết tình hình hoạt động Văn phòng Văn phòng Đăng ký đất đai “Một cấp”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp dân xây dựng đường cống thoát nước tuyến đường Chu Văn An và Mạc Đỉnh Chi, phường VII. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại UBND phường VII. (UBND phường VII chuẩn bị nội dung và mời dân)

THỨ SÁU: 19/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng địa phương năm 2017. Mời lãnh đạo: Bộ CHQS tỉnh, Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị, Phòng Hậu Cần, Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Thành ủy; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Hội Khuyến học giữa nhiệm kỳ IV (2015 - 2020). Mời lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố, thành viên Hội Khuyến học thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Hội Khuyến học thành phố chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo phát triển bền vững vùng mía nguyên liệu cho Hậu Giang năm 2018 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Phụng Hiệp. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến do Bộ Y tế tổ chức. Mời Bí thư Thành ủy, Trưởng phòng Y tế, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp trực tuyến Viettel tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018. Điểm tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân thành phố. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp thống nhất nội dung sửa chữa Miếu Thần Nông (khu vực 4, phường VII). Mời Thường trực UB.MTTQ VN , lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại UBND phường VII. (UBND phường VII chuẩn bị nội dung)

THỨ BẢY: 20/01

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thảo về mục tiêu phát triển bền vững gắn với mục tiêu chương trình PMI LED hợp tác giữa ACVN & FCM. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố cùng dự. Điểm tại Khách sạn Ninh Kiều Riverside, 2 Hai Bà Trưng, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ./.

Văn phòng UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn