Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 63
Lượt đã truy cập 3342183
Chính trị
07/01/2018  
Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018
      
 

Ngày 06/01/2018, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có ông Trần Quốc Khởi - Phó Bí thư Thành ủy Vị Thanh, ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thành phố và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Chính quyền.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018; trong năm 2017, về thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố đạt được những kết quả khá toàn diện, thể hiện qua việc đã thực hiện đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu đề ra và những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội; kết quả này là sự nỗ lực cố gắng chung của cả Đảng bộ; đây cũng là kết quả mà chúng ta cần phát huy nhiều hơn nữa trong năm 2018.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm chặt tình hình, dư luận xã hội trong cán bộ, công chức và Nhân dân. Thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong cơ quan.

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; 100% đảng viên viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch đăng ký học tập, làm theo Bác gắn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, liên hệ chặt chẽ với 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), để khắc phục, sửa chữa. Chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã bầu ra 21 Bí thư, 16 Phó Bí thư, 36 chi ủy viên; hoàn thành kế hoạch mỗi chi bộ ít nhất 01 cuộc kiểm tra, cuộc 01 giám sát năm 2017 đối với đảng viên của chi bộ mình; đồng thời, thực hiện 02 cuộc giám sát, 02 cuộc kiểm tra đối với 04 chi bộ.

Trong năm, đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng 02 đảng viên học cao cấp lý luận chính trị, 08 đảng viên học lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính, 08 đảng viên học sơ cấp lý luận chính trị; tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng 10 đảng viên; kiểm tra, giám sát 05 đảng viên. Kết nạp 13 đảng viên mới đạt 130%; được cấp trên tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên. Thực hiện đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, qua đánh giá có 02 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 09 chi bộ trong sạch vững mạnh, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong tổng số 350 đảng viên, có 48 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 279 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế như: Tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của nông dân và doanh nghiệp, từ đó chi phối đến công tác thu thuế. Quy mô kinh tế sản xuất còn nhỏ, kinh tế tuy phát triển nhưng tăng không cao so cùng kỳ và Thương mại - dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố. Xây dựng nông thôn mới còn hạn chế nhất là cảnh quan môi trường, người dân tham gia chưa tích cực, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn khá cao. Kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện, sức thu hút đầu tư đã được nâng lên, nhưng tình hình kêu gọi đầu tư vào địa bàn chưa nhiều, tiến độ triển khai các dự án của các Nhà đầu tư chậm, kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và hiệu quả đầu tư. Công tác phối hợp giữa các đơn vị đôi lúc chưa chặt chẽ để tham mưu, đề xuất trong thực hiện Nghị quyết.

Trong học tập, quán triệt nghị quyết còn một số đảng viên chưa nghiêm túc, chưa tập trung theo dõi lắng nghe, còn nói chuyện riêng; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và thông tin, dư luận xã hội đôi lúc chưa kịp thời; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đảng viên chưa rõ nét, từ đó thiếu nêu gương điển hình để đảng viên học tập; một vài đảng viên viết bản đăng ký chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên chưa chặt chẽ, còn một vài chi bộ sinh hoạt chưa kịp thời theo Quy chế làm việc của chi bộ, chưa đảm bảo thực hiện tốt nội dung, chất lượng sinh hoạt chưa cao, công tác tự phê bình và phê bình một số đảng viên còn nể nang ngại va chạm, ít tham gia góp ý, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhiều chi bộ có xây dựng nhưng hàng tháng chưa đưa vào đánh giá kết quả thưc hiện.

Trong năm 2018, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền thành phố Vị Thanh đã xác định mục tiêu “Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đoàn thể; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí” với 05 nhiệm vụ, 06 chỉ tiêu và các nhóm giải pháp cụ thể để xây dựng Đảng bộ ngày một đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền nhấn mạnh: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức thì đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các Chi bộ trực thuộc phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa mới hoàn thành Nghị quyết đã đề ra; để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay coi đó là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, lâu dài của công tác xây dựng Đảng, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại. Đồng thời, ông cũng đề nghị, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan cần tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị đề ra trong năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nắm tình hình đảng viên trong toàn Đảng bộ; tăng cường công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cáo thái độ phục vụ nhân dân và trong công tác cải cách hành chính. Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

 

Hoàng Lĩnh
Tin liên quan:
Ban Dân vận Thành ủy Vị Thanh sơ kết công tác Dận vận quý I/2018 (13/04/2018)
Hội Chữ thập đỏ thành phố Vị Thanh sơ kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ quý I/2018 (13/04/2018)
Thành ủy Vị Thanh tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát, kiểm tra Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW (09/04/2018)
Thành phố Vị Thanh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân cấp phường, xã nhiệm kỳ 2018 - 2020 (06/04/2018)
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2018 với Thường trực Hội đồng nhân dân các phường, xã (05/04/2018)
Thành ủy Vị Thanh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2018 (30/03/2018)
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố vị thanh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa I/2018 (13/03/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ 14 khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 (07/03/2018)
Thành ủy Vị Thanh triển khai Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư (06/03/2018)
Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 và tổng kết phong trào thi đua hoạt động HĐND các phường, xã năm 2017 (09/02/2018)
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn