Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 106
Lượt đã truy cập 3759556
Lịch làm việc
09/01/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 08/01 - 12/01/2018) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 08/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp giải quyết tình hình các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống và rau quả trên địa bàn phường I Mời thành viên Đoàn kiểm tra phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng cấm trên địa bàn thành phố; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ công nhận nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng Công an thành phố, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS thành phố, Thủ Trưởng: Ban Truyên giáo Thành ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến, lãnh đạo UBND: phường III, VII, xã Tân Tiến, xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị báo cáo chung và các ngành dự họp chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 01/KH-UBND)

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử thành phố Vị Thanh lần thứ I năm 2017. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

THỨ BA: 09/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra công tác chuẩn bị công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị phường III. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị phường VII. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi kiểm tra việc triển khai cắm mốc ngoài thực địa đối với dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V. Mời lãnh đạo UBND phường V cùng dự. Điểm tại vị trí đất khu vực 4, phường V.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị phường I. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị phường IV. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra các tuyến đường để công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị Tổng kết ngành Bưu Điện. Điểm tại Bưu Điện tỉnh Hậu Giang, đường 3/2, phường V.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo làm rõ nội dung đơn của hộ dân trên địa bàn phường V. Mời lãnh đạo: Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy; lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công an và công chức địa chính phường V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (UBND phường V chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 10/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” Hỏa Tiến. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo: Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền Thanh thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua kết quả thu hồi nợ thuế và phương hướng giải quyết các hộ dân chưa thực hiện trên địa bàn phường III. Mời lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Chợ Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (UBND phường III chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị phường V. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng  họp góp ý diễn báo cáo chương trình văn nghệ phục vụ Lễ công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới xã. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc và tổ chuyên môn Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung).

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ Bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử thành phố Vị Thanh lần thứ I năm 2017. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen.

THỨ NĂM: 11/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự tổng duyệt chương trình văn nghệ công nhận nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời Đồng chí Nguyễn Thành Hữu - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí được phân công theo Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND thành phố, về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới và các phòng, ban theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 của UBND thành phố, về việc Tổ chức Lễ công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn xã nông thôn mới, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Đài Truyền thành thành phố. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. 

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia THPT năm 2018. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đơn vị xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Đội Trật tự đô thị, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Điện lực thành phố, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị tri ân khách hàng năm 2017 của Công ty Điện lực Hậu Giang. Điểm tại Số 81, Đường Võ Văn Kiệt, phường V.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai: “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua phương án trang trí cụm hoa công viên Hòa Bình, phường V. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo Chi nhánh Thoát nước Vị Thanh, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý chợ; lãnh đạo UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND & UBND cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra chuẩn bị công nhận nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị tổng kết các Chuyên đề chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

THỨ SÁU: 12/01

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Lễ công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Mời lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Trụ sở UBND xã Hỏa Tiến.   

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh về công tác chuẩn bị các hoạt động Tết 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị Tổng kết công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Điểm tại Hội trường Sở Công thương./.

 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn