Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 87
Lượt đã truy cập 3759569
Lịch làm việc
04/01/2018  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 01/01 - 07/01/2018) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 01/01

Nghỉ Tết Dương lịch.

THỨ BA: 02/01

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy, kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.  

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 03/01

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Mời Trưởng Công an, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục họp Ban Thường vụ Thành ủy, kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT năm 2017. Mời lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh. (cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp Chi bộ khu vực 4, phường IV. Điểm tại Nhà thông tin khu vực 4, phường IV.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp giải quyết tình hình các hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống và rau quả trên địa bàn phường I. Mời lãnh đạo Sở: Công thương, Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh; lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Y tế, Chi Cục thuế, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố; lãnh đạo UBND phường: I, III, VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (UBND phường I chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 04/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố về họp xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức phòng, ban, ngành Giáo dục và Đào tạo và các phường, xã; Thông qua báo cáo danh sách hợp đồng vụ việc của các phòng, ban và phường, xã và Kế hoạch thực hiện theo Nghị định 158 của Chính phủ. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và triển khai Chương trình công tác năm 2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh và chuyên đề công tác quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp gắn liền với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh và những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước những năm trước chưa thực hiện. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự chi trả kinh phí đầu tư cho Công ty Cổ phần xây dựng thành phố Cần Thơ đã thực hiện dự án Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (lần 2). Mời lãnh đạo Phòng Tài chính cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch dự triển khai học tập, thực hiện Chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

THỨ SÁU: 05/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp thông qua dự thảo phương án cưỡng chế các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Khu dịch vụ Y tế tại phường III. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo: Công an, Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Đội Quản lý trật tự đô thị, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Thành Đoàn, Điện lực, Chi nhánh Cấp nước Vị Thanh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo UBND, Công an và Trưởng khu vực 4, phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời Công ty)   

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra để chuẩn bị công nhận nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng bộ, công tác dân vận năm 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc với các hộ dân ở khu vực 1, phường III. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND và công chức địa chính phường III. Điểm tại phòng tiếp công dân thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời dân).

THỨ BẢY: 06/01

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai Nghị quyết năm 2018 của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Có giấy mời riêng)

CHỦ NHẬT: 07/01

- 10 giờ 15’: Phó Chủ tịch Thường trực Nuyễn Văn Tuấn dự truyền hình trực tiếp chương trình “Cặp lá yêu thương”. Mời lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cùng dự. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V./.

 

 
 
 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn