Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 86
Lượt đã truy cập 3759669
Lịch làm việc
27/12/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 25/12 - 31/12/2017) (Điều chỉnh lần 5)
      
 

THỨ HAI: 25/12

- 09 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và vốn đầu tư năm 2018. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ban kinh tế ngân sách HĐND thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Hiệu trưởng và kế toán các Trường: THCS, Tiểu học, Mầm non; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và mời các Trường).

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đi kiểm tra và trực phòng chống lụt bão ở các phường, xã.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn tỉnh đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

THỨ BA: 26/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đi kiểm tra và trực phòng chống lụt bão ở các phường, xã. (Cả ngày)

THỨ TƯ: 27/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp kỳ họp thứ sáu (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân phường I khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trụ sở phường I. Đến 09 giờ 30’: làm việc với các ngành về công tác giải ngân vốn XDCB trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp kỳ họp thứ sáu (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân xã Vị Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân (1,5 ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc với hộ dân ở khu vực 1, phường III. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; lãnh đạo UBND và công chức địa chính phường III. Điểm tại phòng tiếp công dân thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời hộ dân)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” năm 2017 làm điểm của Bộ CHQS tỉnh. Điểm tại Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS  thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017; Tổng kết công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2018. Mời thành viên BCĐ công tác DS - KHHGĐ tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố, lãnh đạo: Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, Khoa phụ sản Bệnh viên Đa khoa tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên BCĐ công tác DS - KHHGĐ thành phố; Trưởng BCĐ công tác DS - KHHGĐ, Trưởng Trạm y tế, Công chức chuyên trách dân số và các cộng tác viên dân số các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ chuẩn bị nội dung, phường - xã mời cấp phường - xã và các cặp vợ chồng có con một bề)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 28/12

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (cả ngày).

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về chi trả kinh phí đầu tư cho Công ty Cổ phần xây dựng thành phố Cần Thơ đã thực hiện dự án Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đểm tại phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp kỳ họp thứ sáu (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân xã Vị Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố. Mời thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai Nghị quyết năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại của công dân địa bàn thành phố và đối thoại với hộ dân. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường III. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị tổng kết ngành Thông tin và Truyền thông năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

THỨ SÁU: 29/12

- 08 giờ 00’: Chủ tịch tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp kỳ họp thứ sáu (kỳ họp cuối năm 2017) Hội đồng nhân dân Phường IV, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND Phường IV.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đề cử, lựa chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia chương trình “Vinh quang ngành xây dựng Việt Nam”. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Đại hội Hội luật gia thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Mời lãnh đạo Hội Luật gia, Văn phòng Luật sư Phan Văn Hùng - Đoàn Luật sư tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ VN thành phố; lãnh đạo: Ban dân vận Thành ủy, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Thành Đoàn, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Hội viên Hội Luật gia thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Hội Luật gia thành phố chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp thông qua phương án trang trí đường hoa 1/5, phường I phục vụ tết Mậu Tuất 2018. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý chợ, Chi nhánh thoát nước - Công trình đô thị Vị Thanh. (Phòng Quản lý đô thị  thành phố chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 00’: dự họp thông qua Kế hoạch sắp xếp chợ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và thông qua vị trí sân lễ công nhận xã nông thôn mới Hỏa Tiến. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, lãnh đạo: Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin thành phố; lãnh đạo UBND phường: I, IV, V, VII, xã Hỏa Lựu, xã Hỏa Tiến và xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Ban Quản lý chợ, Phòng: VH&TT, Kinh tế chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Điều chỉnh)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Hội nghị triển khai các văn bản luật. Mời lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Hội luật gia thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 19 giờ 00’: Chủ tịch dự Chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018 Kết nối yêu thương”. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

THỨ BẢY: 30/12

- 10 giờ 00’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy. (Bổ sung)

CHỦ NHẬT: 31/12

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Lễ kỷ niệm 200 năm vùng đất Hồng Ngự. Điểm tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường Nguyễn Tất Thành, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (Bổ sung)./.

 
 
 
 
Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn