Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 110
Lượt đã truy cập 3903732
Kinh tế
06/12/2017  
Thông qua báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Vị Thanh
      
 

Ngày 04/12/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ông Nguyễn Văn Hòa chủ trì buổi họp thông qua báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Vị Thanh.

Trong những năm thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Vị Thanh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nề nếp, sử dụng đất đai hiệu quả cao hơn. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được tỉnh phê duyệt cả về quy mô diện tích và vị trí thực hiện, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của thành phố và nhu cầu sử dụng đất cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, đất ở cho Nhân dân trên địa bàn thành phố…

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cũng còn có những hạn chế và phát sinh các vấn đề cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới như: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) thành phố Vị Thanh được lập theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 nên một số chỉ tiêu sử dụng đất đã thay đổi so với Luật Đất đai năm 2013 được tỉnh phê duyệt. Căn cứ tại Khoản 1, Điều 51, Luật Đất đai năm 2013 quy định “Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải rà soát, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy định của Luật này khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020); Việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Vị Thanh phải phù hợp với các nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


Đơn vị tư vấn thông qua Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vị Thanh

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã được nghe đơn vị tư vấn báo cáo khái quát lại hiện trạng và biến động sử dụng đất; tổng diện tích đất tự nhiên của thành phố năm 2010 là 11.906,44 ha nhưng theo số liệu thống kê đất đai năm 2015 giảm 20,09 ha còn lại 11.886,35 ha, nguyên nhân là do thay đổi phương pháp kiểm kê đất đai và ranh giới hành chính theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng. Đồng thời, đánh giá việc thực hiện quy hoạch trong thời gian qua và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch giúp thành phố lựa chọn phương án điều chỉnh quy hoạch khả thi, thiết thực để phát huy tối đa các nguồn lực, khai thác triệt để các lợi thế về đất đai, kinh tế nông nghiệp, nguồn lao động có tay nghề kỹ thuật cao, trên cơ sở đó đẩy mạnh thu hút các nguồn lực từ bên ngoài. Bên cạnh đó, sử dụng có hiệu quả các mối quan hệ liên kết với các địa phương trong và ngoài thành phố; tập trung đầu tư để phát triển mạnh các vùng kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện tích luỹ, hình thành dần những lợi thế lâu dài cho tương lai, đưa kinh tế của thành phố phát triển với nhịp độ cao và bền vững. Tạo tiền đề cho xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 thành phố Vị Thanh cơ bản là thành phố nông thôn mới và làm căn cứ quan trọng cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu dân sinh của thành phố Vị Thanh.

Tin: Hoàng Lĩnh - Ảnh: TTH
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn