Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 59
Lượt đã truy cập 3712689
Lịch làm việc
04/12/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 04/12 - 09/12/2017) (điều chỉnh lần 1)
      
 

THỨ HAI: 04/12

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp thông qua Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vị Thanh. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng các phòng, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công an, Ban CHQS, Ban QLDA ĐT - XD, Đài Truyền thanh, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi công tác Hà Nội. (đến hết ngày 05/12)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017. Điểm tại Phòng họp Đảng ủy Quân sự thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và mời đại biểu)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị triển khai các văn bản luật. Mời trưởng Phòng: Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch và Chủ tịch Hội Luật gia thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua Kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Công ty: Điện lực Hậu Giang, Viễn thông Hậu Giang, Viettel Chi nhánh Hậu Giang, Cổ phần Viễn thông FPT - Chi nhánh Hậu Giang, Truyền hình cáp Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang; phòng Quản lý đô thị thành phố, Điện lực Vị Thanh. Điểm tại Phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng Quản lý đô thị thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ BA: 05/12

- 06 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ Mít tinh, diễu hành phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số (01-31/12/2017) và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017. Mời Thường trực Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ Sen. (Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị báo cáo viên thành phố. Mời Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp và làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel về việc đầu tư xây dựng Trung tâm Logistics tại Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Hậu Giang. Mời: Thường trực Thành ủy, Trưởng Phòng Kinh tế, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Phòng Kinh tế và UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp rà soát, thống nhất định hướng các địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo: phòng Kinh tế, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

THỨ TƯ: 06/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang. (cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với ông Nguyễn Văn Long và ông Nguyễn Văn Xê. Mời thành viên Ban chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thành phố. (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố chuẩn bị nội dung)(Điều chỉnh)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp bàn công tác tổ chức Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời lãnh đạo: phòng Kinh tế, Công an thành phố cùng dự. Điểm tại Phòng họp Sở Công Thương.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Bộ Thông tin và Truyền thông tham quan việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố. Mời Phòng Văn hóa và Thông tin cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 02 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp xác định phương án bố trí vốn, giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án Khu tái định cư - Dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy (phần mở rộng). Mời lãnh đạo Sở: Tài chính, Xây dựng tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Phòng họp số 02 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD thành phố chuẩn bị nội dung) (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua báo cáo kết quả nghiệm thu công trình nạo vét các kênh trên địa bàn phường IV, thành phố Vị Thanh. Mời Công ty TNHH Thương mại Xây dựng số 10, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng - Kiểm định Hậu Giang, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Trạm Thủy lợi thành phố; lãnh đạo UBND phường IV. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD thành phố chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 07/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang. (cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp Sở Tài chính làm việc về tình hình giải ngân nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2017. Mời lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 01 UBND thành phố (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp góp ý dự thảo Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho các địa phương. Mời Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với Ban chỉ đạo Mô hình Câu lạc bộ “Ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới” xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh. Mời Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu) (Điều chỉnh)

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 08/12

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang. (cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc Da cam Dioxin - Người tàn tật - Trẻ mồ côi và Người mù năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Điểm tại Hội Nạn nhân CĐDC/DIOXIN -NTT-TMC&NM thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban chỉ đạo xét khen thưởng các phường, xã đã thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Mời thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Thường trực thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Chi cục Thống kê thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị triển khai văn bản luật. Mời Thường trực: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQVN thành phố, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đại biểu HĐND, các Ban của HĐND thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, Thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Báo cáo viên pháp luật và Chủ tịch Hội Luật gia thành phố; Lãnh đạo: HĐND, UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Công chức Văn hóa - Xã hội, Công chức Tài chính - Kế toán, Ban Pháp chế HĐND các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Tư pháp thành phố chuẩn bị nội dung và thư mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Chỉ đạo quản lý và chống thất thu thuế. Mời thành viên Ban chỉ đạo quản lý và chống thất thu thuế, Đoàn kiểm tra chống thất thu thuế và cưỡng chế thu hồi nợ thuế thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Chi cục Thuế thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 09/12

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Phú Lợi. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

 

Văn phòng UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn