Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 78
Lượt đã truy cập 3749133
Lịch làm việc
23/11/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/11 - 25/11/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

THỨ HAI: 20/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Mời lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cùng dự và chuẩn bị báo cáo. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Điểm tại Trường THPT Vị Thanh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Điểm tại Trường THPT Chiêm Thành Tấn.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán. Mời Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Phòng Quản lý đô thị thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

THỨ BA: 21/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp Đoàn công tác liên ngành. Mời thành viên Đoàn công tác liên ngành… thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính phường III. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về Công ty Bất động sản Kiên Giang xin đầu tư dự án Trung tâm Thương mại phường I. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đến 09 giờ 00: dự họp về Công ty TNHH MTV Nhà hàng Năm Nhỏ xin đầu tư khu ẩm thực và tổ chức các sự kiện, ăn uống, vui chơi, giải trí tại Công viên Chiến Thắng, phường V. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG thành phố Vị Thanh giai đoạn 2016 - 2020. Mời thành viên Ban chỉ đạo … thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Sơ kết 02 năm thực hiện dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh Hậu Giang, triển khai Kế hoạch năm 2018 và định hướng năm 2020. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 22/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Hội Cựu giáo chức tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Đội Quản lý TTĐT, thành viên Đoàn công tác liên ngành… thành phố; lãnh đạo UBND và Công chức địa chính xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Thanh tra chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM: 23/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý đối tượng 3. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày). (Bổ sung)

THỨ SÁU: 24/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Phòng Nội vụ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường IV. Điểm tại phòng họp Đảng ủy phường IV.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố. Điểm tại phòng họp Công an thành phố.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp thông qua dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo: Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa & Thông tin, Kinh tế, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

THỨ BẢY: 25/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Bổ sung)./.

   * Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 10/12 - 16/12/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2) (11/12/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 10/12 - 16/12/2018 (Điều chỉnh lần 1) (10/12/2018)
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 03/12 - 09/12/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2) (06/12/2018)
làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 03 - 09/12/2018 (30/11/2018)
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 26/11 - 02/12/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 2) (29/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 26/11 - 02/12/2018 Điều chỉnh, bổ sung lần 1 (27/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 19/11 - 25/11/2018 (Điều chỉnh lần 1) (22/11/2018)
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 19/11 - 25/11/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3) (22/11/2018)
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 12/11 - 18/11/2018 (Điều chỉnh, bổ sung lần 2) (15/11/2018)
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 12/11 - 18/11/2018) (Thay giấy mời) (Điều chỉnh lần 3) (15/11/2018)
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn