Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 103
Lượt đã truy cập 3711554
Lịch làm việc
15/11/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/11 - 18/11/2017) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 13/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát Tỉnh ủy giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đối với Đảng bộ thành phố. Mời Thường trực: HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy, Thủ trưởng Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh & Xã hội, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 khóa 81 năm 2017. Điểm tại Trường Quân sự Quân khu 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. (Đến hết tuần)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với hộ dân phường I về xin giấy phép xây dựng. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Đội Quản lý TTĐT chuẩn bị nội dung; Phường I mời hộ dân)

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 14/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa & Thông tin, Lao động - Thương binh & Xã hội, Thanh tra thành phố, Chi cục Thống kê thành phố, Chi cục Thuế thành phố, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Ban QLDA ĐT - XD; Bí thư các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Uỷ ban MTTQVN thành phố, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, Lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và công chức phụ trách Thương binh Xã hội các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh (Phòng LĐ - TB & XH chuẩn bị nội dung). (Có thông báo riêng)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp về xử lý các vướng mắc tại dự án “Khu dân cư Thương mại 586”. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch làm việc với nhà đầu tư xin tìm hiểu về dự án khu Dân cư - Tái định cư chợ phường VII. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đất ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung; Phòng QLĐT chuẩn bị bản đồ quy hoạch xây dựng)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Phòng Quản lý đô thị thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

THỨ TƯ: 15/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 10 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp chuẩn bị nội dung báo cáo Kiểm toán Nhà nước khu vực V. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát kết quả công tác tuyên giáo năm 2017 của thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Thanh tra thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

THỨ NĂM: 16/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2017. Điểm tại Nhà văn hóa ấp 3A, xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2017. Điểm tại Nhà văn hóa khu vực 4, phường IV.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2017. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư năm 2017. Điểm tại Nhà văn hóa khu vực 2, phường I.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự và đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2017. Mời Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cùng dự và chuẩn bị báo cáo. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 17/11

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. Mời Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh thành phố, thành viên Hội đồng … thành phố; lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Điểm tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị khách hàng năm 2017 của Công ty Cổ phần bất động sản Kiên Giang. Điểm tại Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp nghe Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thông qua Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp đánh giá cán bộ, công chức năm 2017 Ban quản lý chợ thành phố. Điểm tại Ban quản lý chợ thành phố. (Bổ sung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Cà Mau. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Trung tâm PTQĐ tỉnh.

THỨ BẢY: 18/11

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Mời lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, Ủy ban MTTQVN thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)./.

 

       Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

  Tải về

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn