Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 99
Lượt đã truy cập 3711593
Lịch làm việc
25/10/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 23/10 – 28/10/2017) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 23/10

- 09 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với các ngành về chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với ông Phạm Văn Tư, ngụ ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến. Mời Thành viên theo Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 06/7/2017. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng LĐ -TB&XH thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp báo xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự bàn giao mặt bằng thi công công trình: Bờ kè chống sạt kênh Chủ Chẹt và bến bốc xếp hàng hóa tại Cụm CN-TTCN. Mời lãnh đạo Cụm CN-TTCN cùng dự. Điểm tại Cụm CN-TTCN thành phố.

THỨ BA: 24/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với xã Hỏa Tiến về chuẩn bị công nhận xã Văn hóa nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. Đến 11 giờ 00’: tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm (kỳ họp cuối năm 2017) HĐND thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp 4, xã Vị Tân.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về phương thức thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường III tại phường III. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch làm việc với Thanh tra Chính phủ. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với các Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng Phượng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm (kỳ họp cuối năm 2017) HĐND thành phố Vị Thanh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Nhà Út Nhánh (đường Cộ), xã Vị Tân.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự buổi làm việc về triển khai một số nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính đến cuối năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với các nhà mạng về việc xử lý các đường dây cáp quang, điện thoại treo không an toàn trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo: Sở Thông tin & Truyền thông, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chi nhánh Hậu Giang, Truyền hình cáp Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, Viễn thông Hậu Giang, Trung tâm Viễn thông Vị Thanh, Chi nhánh Viettel Hậu Giang, Điện lực Hậu Giang, Điện lực Vị Thanh; lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa & Thông tin, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 25/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thành phố Vị Thanh, quý III năm 2017. Mời Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách tín dụng thành phố Vị Thanh, Trưởng, phó phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng NHCSXH tỉnh Hậu Giang; Thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH thành phố; lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp tháo gỡ khó khăn về việc giao đất tại trụ sở tạm UBND xã Hỏa Tiến cho Trung tâm NS&VSMT nông thôn để triển khai xây dựng trạm cấp nước. Mời lãnh đạo Sở: Tài chính, Tài nguyên & Mổi trường, Xây dựng, Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm NS&VSMT nông thôn tỉnh; lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng: TN&MT, Kinh tế, TC-KH thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn giám sát tỉnh giám sát việc vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm  tại UBND phường IV.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về lấy ý kiến ban hành quy định hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất và khuyến khích sử dụng nguồn nước mặt. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên & Môi trường.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường V. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh; Ban Dân vận Thành ủy, Thành viên Đoàn công tác liên ngành theo QĐ 489/QĐ-UBND ngày 20/02/2017; Đội Quản lý trật tự đô thị, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường V. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM: 26/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục & Đào tạo, Ban QLDA ĐT - XD cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tai cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn nước ngoài. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tại HTX khóm Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. Đến 09 giờ 30’: kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại UBND xã Vị Tân.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng Cánh đồng lớn. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 27/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp đoàn tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo... thành phố. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. (UBND xã chuẩn bị nội dung và mời thành phần xã)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp bàn việc xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa Uỷ ban MTTQVN, các Đoàn thể với UBND thành phố. Mời Uỷ ban MTTQVN thành phố, các Đoàn thể, lãnh đạo Phòng Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với hộ gia đình, cá nhân ở đầu đường Nguyễn Viết Xuân, Phường III. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Đội Quản lý TTĐT, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vị Thanh và đồng chí Nguyễn Văn Toàn; Chủ tịch UBND, Công chức phụ trách địa chính và Trưởng Khu vực 3, phường III. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TN&MT thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 28/10

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp dân ở Khu dân cư 586 về tình hình quản lý điện, nước. Mời lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Phòng: Quản lý đô thị, Kinh tế, Điện lực Vị Thanh; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại Hội trường UBND phường VII (UBND phường VII mời dân và Tổ tự quản)./.

 

        Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

  Tải về

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn