Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 56
Lượt đã truy cập 3619827
Lịch làm việc
05/10/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 02/10 – 08/10/2017) - Điều chỉnh lần 4
      
 

THỨ HAI: 02/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Điểm tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp cùng tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời Giám đốc Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp BCS&TT. UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai công tác phối hợp kiểm tra, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật về thuế và sản xuất kinh doanh. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Chi cục thuế thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tình hình xây dựng xã nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố cùng đi. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Điểm tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đông Phú, huyện Châu Thành.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 03/10                         

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai giảng lớp tập huấn công tác Cải cách hành chính “một cửa liên thông” năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc với Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT về các dự án nông nghiệp. Mời Ban QLDA ĐT-XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

 

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn phường IV. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

 

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự tiếp Đoàn tỉnh kiểm tra các tiêu chí xác định xã trọng điểm, phức tạp về An ninh trật tự. Điểm tại Hội trường Công an thành phố.

 

- 13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch làm việc với Hiệu trưởng các Trường: THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn thành phố về xây dựng dự toán năm 2018 và các khoản thu của Trường. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo cùng dự. Điểm tại Trường THCS Lê Quí Đôn.

 

 - 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Mời lãnh đạo và chuyên viên  phụ trách công tác đào tạo nghề Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh. (Phòng LĐ - TB&XH chuẩn bị nội dung)

 

13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông vận tải. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

 

THỨ TƯ: 04/10                            

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi công tác thị xã Ngã Bảy

 

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn tỉnh kiểm tra công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. (UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung)

 

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp bàn về công tác tổ chức Hội chợ triển lãm Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hậu Giang năm 2017 và Hội chợ xuân năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

 

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về việc Công ty TNHH MTV Cát Tường xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cát Tường II tại phường III. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư.

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc về tình hình hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời trưởng Phòng: Nội vụ, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa & Thông tin, Ban Quản lý chợ thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng và tiến độ thực hiện Nghị quyết về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

 

- 18 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt Tết Trung thu trẻ em năm 2017. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

 

THỨ NĂM: 05/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trao đổi về tình hình thực hiện hợp đồng thuê đất và sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang. Mời đại diện Ban Giám đốc Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang, lãnh đạo phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thành phố. (Ban Quản lý CN - TTCN thành phố chuẩn bị nội dung)

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp giải quyết khó khăn giải ngân nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Mời lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước thành phố; lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung)

 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, chi đoàn của các đoàn thể chính trị - xã hội ở ấp, khu vực”. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Lao động - Thương binh & Xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND & UBND, Chủ tịch Hội Nông dân, Liên hiệp phụ nữ, Cựu chiến binh thành phố, Bí thư Thành đoàn Vị Thanh; Thường trực Đảng ủy, UBND, Chủ tịch Hội Nông dân, Liên hiệp phụ nữ, Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn các phường, xã cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.(Theo lịch Thành ủy)

 

- 13 giờ 30’: Chủ tịch đi công tác Châu Thành A

 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với các Nhà đầu tư ở thành phố Cần Thơ.

 

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi thành lập Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp cấp huyện. Mời Trưởng Phòng Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý CCN - TTCN cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Nội vụ.

 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp triển khai thực hiện dự án “Trung tâm thương mại, dịch vụ, giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang”. Điểm tập trung tại công trình xây dựng, xong về phòng họp số 2 Sở Xây dựng.

 

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU: 06/10               

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự diễn tập Khu vực phòng thủ mang mật danh “CT-17”. Mời Thường trực Thành ủy, Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Trưởng Công an thành phố. Điểm tại Hội trường huyện ủy Châu Thành. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố về thực hiện Đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020. Mời Lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua phương án thiết kế công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh (Giai đoạn 2). Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT-XD, Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai Chương trình công tác quý IV năm 2017 của Đảng ủy phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua thiết kế đấu nối tại vị trí cống Sáu Thước thuộc dự án Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và  3, phường V. Mời lãnh đạo Sở: Giao thông, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn; lãnh đạo Phòng QLĐT, UBND phường V. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp lấy ý kiến góp ý dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất tỉnh Hậu Giang (lần 2). Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BẢY: 07/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A. Mời Bí thư Thành ủy, Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Trưởng Công an thành phố. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A (Cả ngày). (Bổ sung)

CHỦ NHẬT: 08/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Châu Thành A. Mời Bí thư Thành ủy, Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Trưởng Công an thành phố. Điểm tại Hội trường UBND huyện Châu Thành A (Cả ngày). (Bổ sung)

 
 
 
 
 
Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Than
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn