Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 121
Lượt đã truy cập 3620030
Lịch làm việc
29/09/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 02/10 – 06/10/2017)
      
 

THỨ HAI: 02/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Điểm tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp cùng tập thể Thường trực UBND tỉnh. Mời Ban QL Cụm CN-TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng hopk BCS&TT.UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học thành phố cùng dự. Điểm tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Đông Phú huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng kiểm tra tình hình xây dựng xã nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cùng đi. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp triển khai công tác phối hợp kiểm tra, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật về thuế và sản xuất kinh doanh. Mời thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 7339/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố, Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND thành phố, Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế và Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ BA: 03/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai giảng lớp tập huấn công tác Cải cách hành chính “một cửa liên thông” năm 2017. Mời lãnh đạo phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang, báo cáo viên cải cách hành chính; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính các phòng, ban, trung tâm thành phố; lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng - Thống kê, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường (đối với phường), Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã), Cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an viên phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác cải cách hành chính các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời các báo cáo viên).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc với Ban QLDA ĐTXD Công trình nông nghiệp và PTNT về các dự án nông nghiệp. Mời Ban QLDA ĐT-XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hộ dân trên đại bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Ban Pháp chế HĐND thành phố; thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường IV, V. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

 - 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Mời lãnh đạo và chuyên viên  phụ trách công tác đào tạo nghề phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 03 UBND tỉnh. (phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị nội dung)

-       13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch năm 2017. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị thành phố, lãnh đạo UBND các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông vận tải. (phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung)

THỨ TƯ: 04/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp Đoàn tỉnh kiểm tra công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” xã Hỏa Tiến. Mời thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND thành phố, Thành viên Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Hỏa Tiến.  Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. (UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc về tình hình hoạt động kinh doanh và thu hút đầu tư trong lĩnh vực xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh .

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 gi00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2017 của Sở Xây dựng và tiến độ thực hiện Nghị quyết  về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Mời lãnh đạo phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’:Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời trưởng Phòng: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị và Chánh Thanh tra thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 01 Thành ủy. (theo lịch Thành ủy)

- 18 gi30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt Tết Trung thu trẻ em năm 2017. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, phòng Bảo vệ trẻ em và Bình đẳng giới thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang, Tỉnh Đoàn Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ VN thành phố; đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Thành ủy, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà Thiếu nhi, Liên đoàn Lao động thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng: Y tế, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố; đại diện lãnh đạo: UBND, công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Thương binh - Xã hội) và cán bộ Đoàn các phường, xã. Điểm tại Nhà Thiếu nhi thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung).

THỨ NĂM: 05/10

- 07 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017. Mời lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác văn bản, theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, ban, ngành thành phố; lãnh đạo: UBND, HĐND, Công an, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban KT-XH HĐND, Công chức: Tư pháp hộ tịch, Văn phòng Thống kê, Địa chính - Xây Dựng - Đô thị và Môi trường các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)

- 07 gi30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trao đổi về tình hình thực hiện hợp đồng thuê đất và sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang. Mời đại diện Ban Giám đốc Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang, lãnh đạo phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban QL Cụm CN-TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thành phố. (Ban QL Cụm CN-TTCN thành phố chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp giải quyết khó khăn giải ngân nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Mời lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước thành phố; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, chi đoàn của các đoàn thể chính trị - xã hội ở ấp, khu vực”. Mời lãnh đạo Phòng: Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND, Chủ tịch Hội Nông dân, Liên hiệp phụ nữ, Cựu chiến binh thành phố, Bí thư Thành đoàn Vị Thanh; Thường trực Đảng ủy, UBND, Chủ tịch Hội Nông dân, Liên hiệp phụ nữ, Cựu Chiến binh, Bí thư Đoàn các phường, xã cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.(Theo lịch Thành ủy).

- 13 gi00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch họp thành viên UBND thành phố về rà soát thực hiện chỉ tiêu của ngành, của Nghị quyết HĐND thành phố giao. Mời thành viên UBND thành phố, lãnh đạo các  phòng, ban, trung tâm trực thuộc UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (các ngành, ban, trung tâm chuẩn bị báo cáo của đơn vị; ngoài ra, phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước)

THỨ SÁU: 06/10

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua phương án thiết kế công trình: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh.(Giai đoạn 2). Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT-XD, Ban QL Cụm CN-TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi công tác thành phố Hồ Chí Minh ( cả ngày)

- 07 gi00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

-         13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III và triển khai Chương trình công tác Quý IV năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Than
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn