Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 112
Lượt đã truy cập 3620008
Lịch làm việc
27/09/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 25/9 - 30/9/2017) - Điều chỉnh lần 3
      
 

THỨ HAI: 25/9

- 08 giờ 00’: Chủ tịch đi kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017 trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng QLĐT, VH&TT cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự buổi làm việc về công tác quản lý, bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu thương mại và dân cư phường VII (Khu 586). Mời lãnh đạo Phòng: TN&MT, QLĐT, Kinh tế, UBND phường VII cùng dự. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Phòng QLĐT chuẩn bị báo cáo)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hỏa Tiến về công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Mời lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Tổ trưởng 5 Tổ của Đoàn phối hợp tham gia vận động xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới Hỏa Tiến; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Trưởng các ấp xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp Đảng ủy xã Hỏa Tiến. 

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực V. Mời lãnh đạo Phòng: QLĐT, TN&MT, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ BA: 26/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm. Mời Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; tập thể lãnh đạo, công chức, nhân viên Thanh tra thành phố; lãnh đạo và công chức phụ trách công tác khiếu nại Phòng TN&MT; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh kiểm tra công tác DS-KHHGĐ 9 tháng đầu năm và chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2017; thông qua báo cáo kết quả kiểm tra của thành phố. Mời Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố chuẩn bị nội dung)

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng thăm các chiến sĩ Công an thành phố đóng quân tại địa bàn xã Hỏa Tiến. Điểm tập trung tại Thành ủy.

-       14 giờ 00’: Phó chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp trao đổi việc điều chuyển tài sản là nhà làm việc, đất trụ sở Đội thuế Liên xã. Mời lãnh đạo: phòng TC-KH, TN&MT cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 27/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo kết quả thu nợ thuế và kế hoạch thu các tháng còn lại năm 2017. Mời tập thể lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố, Đội:  Kiểm tra, liên xã, phường Chi cục Thuế; lãnh đạo Công an thành phố; lãnh đạo phòng: Kinh tế, TC-KH; Chủ tịch UBND các phường. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo “Thúc đẩy liên kết, phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 13 gi00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. (Bổ sung)

- 14 gi00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp trao đổi nội dung kiến nghị Tổng cục Môi trường xem xét lại việc xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với Ban quản lý Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh. Mời lãnh đạo phòng: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Cụm CN-TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hậu Giang. (Bổ sung)

THỨ NĂM: 28/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch đi thăm mẹ Việt Nam anh hùng. Mời Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cùng đi. Đến 08 giờ 00’: dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017 với chủ đề “Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển”. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. (Cả ngày)

- 07 gi30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.(Cả ngày) (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị thường niên Cụm Đô thị Tây Nam Bộ lần thứ VI năm 2017 tại thành phố Bạc Liêu. (02 ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 gi00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp về việc Công ty TNHH MTV Cát Tường xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cát Tường II tại phường III, thành phố Vị Thanh. Mời phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự. Điểm tại phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn công tác Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh về thông tin đề xuất những dự án bức xúc cần hỗ trợ trong năm 2018. Mời Thường trực UB. MTTQVN thành phố; lãnh đạo Phòng TC-KH, Ban QLDA ĐT-XD, Hội LHPN thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU: 29/9

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV/2017. Mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Theo lịch Thành ủy),

-   07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp tục dự Hội nghị thường niên Cụm Đô thị Tây Nam Bộ lần thứ VI năm 2017 tại thành phố Bạc Liêu. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội thảo tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025 (lần 2). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 12, sơ kết công tác quý III, triển khai chương trình công tác quý IV/2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội và tổng kết hoạt động ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2002 – 2017). Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Than
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn