Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 144
Lượt đã truy cập 3500575
Lịch làm việc
19/09/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 18/9 - 23/9/2017) - Điều chỉnh lần 2
      
 

THỨ HAI: 18/9

-   07 giờ 30’: Chủ tịch cùng đoàn tỉnh kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Phòng: Y tế, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Trung tâm Y tế cùng đi. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

-   07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Mời thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

-    07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng học khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2017. Điểm tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. (Đến hết ngày 29/9/2017)

-   13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát tình hình thực hiện tiêu chí Môi trường và ATTP tại xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Hỏa Tiến cùng đi. Điểm tập trung tại UBND xã Hỏa Tiến.

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tổng kết tình hình dịch bệnh đợt II năm 2017 và triển khai chiến dịch phòng, chống bệnh do virut Zika, bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay, chân, miệng đợt III năm 2017 và tình hình thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 7062/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 và Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND thành phố; Trưởng Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân và Trưởng trạm Y tế các phường, xã; Hiệu trưởng các trường: Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Trung tâm Y tế và bảo hiểm xã hội thành phố chuẩn bị nội dung; phòng GD&ĐT thành phố mời các trường THCS và Tiểu học)

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp đầu tư mở rộng trạm trung chuyển rác xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo phòng Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 04 UBND tỉnh.

THỨ BA: 19/9

-   07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp nghe báo cáo công tác chỉnh trang đô thị phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Mời Thủ trưởng: Công an thành phố, Phòng: Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Ban quản lý chợ; Chủ tịch UBND các phường. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung báo cáo)

-   07 giờ 15’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Quản lý đô thị đi khảo sát cửa hàng xăng dầu trên địa bàn cùng đoàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng đi. Điểm tại DNTN Hòa Hà, đường 3 tháng 2, khu vực 2, phường V.

-    07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp chuẩn bị tiếp đoàn tỉnh về công tác kiểm tra chiến dịch Truyền thông dân số. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, trung tâm Y tế, Trung tâm DS KHHGĐ thành phố, các đồng chí là thành viên trực tiếp tham gia chỉ đạo 4 đơn vị: Phường I, III, xã Vị Tân và Hỏa Tiến; Chủ tịch UBND, công chức phụ trách dân số, Trưởng Trạm Y tế phường: I, III và xã Vị Tân, Hỏa Tiến. Điểm phòng họp số 01 UBND thành phố. (Trung tâm DS - KHHGĐ thành phố chuẩn bị nội dung). Đến 10 giờ 45’: cùng đoàn tỉnh thăm chùa Pôthirăngsây tại khu vực 1, phường IV. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, Phòng: Nội vụ, Dân tộc cùng dự. Điểm tại chùa Pôthirăngsây tại khu vực 1, phường IV.

-    08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về thanh lý tài sản đầu tư trên đất của Công ty TNHH Đầu tư Đại phát tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. Mời lãnh đạo Ban quản lý CCN - TTCN cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

-   13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố.

-   13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh kiểm tra các công trình trên địa bàn thành phố.

-   13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Thuận Việt. Điểm tại phòng họp số 04 UBND tỉnh.

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự làm việc về công tác giải phóng mặt bằng dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (phần đất thuộc huyện Vị Thủy quản lý). Mời lãnh đạo Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang; Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND huyện Vị Thủy.

THỨ TƯ: 20/9

-   07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

-   07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng đoàn tỉnh đến thăm chùa MaHaMănKol răng sây, khu vực IV, phường III. Mời lãnh đạo Ủy ban MTTQVN, Phòng: Nội vụ, Dân tộc thành phố cùng dự. Điểm tại chùa MaHaMănKol răng sây khu vực 4, phường III. (Bổ sung)

 - 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi, thống nhất danh mục nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2018 và thảo luận dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ - CP của Chính phủ năm 2018. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

-   13 giờ 00’: Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

-   13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Tọa đàm về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mời Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, phó Khối Thường trực Khối Dân vận các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của HTX Phúc Anh, xã Vị Tân; tình hình chuẩn bị thủ tục, hồ sơ giải thể HTX Bơm bùn Trọng Hậu, xã Hỏa Tiến. Mời Giám đốc HTX Phúc Anh, HTX Bơm bùn Trọng Hậu; lãnh đạo phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND xã: Vị Tân và Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)

-    15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp trao đổi về quản lý hệ thống điện, nước tại khu Dân cư Thương mại phường VII (Khu 586). Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Điện lực thành phố; Chủ tịch UBND, công chức địa chính và Trưởng khu vực 4, phường VII. Điểm tại nhà Văn hóa khu vực 4, phường VII. (Bổ sung)

THỨ NĂM: 21/9

-   07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

-   07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp nghe báo cáo khó khăn về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy. Mời lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Thanh tra, Tư pháp, Ban QLDA ĐT - XD, Chi cục thuế thành phố, Đội Quản lý TTĐT, Chi nhánh Văn phòng đất ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND và Công chức Địa chính phường III, IV và xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh chuẩn bị nội dung)

-   13 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Thành ủy Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

-   13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017. Mời lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác văn bản theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, ban, ngành thành phố; lãnh đạo: UBND, HĐND, Công an, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố, Công chức: Tư pháp hộ tịch, Văn phòng Thống kê, Địa chính - Xây Dựng - Đô thị và Môi trường các phường, xã. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung)

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân dự vệ năm 2009. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố; Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban CHQS các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang.

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Pari về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2030. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

-    13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp đối thoại với các hộ dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hộ dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; Ban Pháp chế HĐND thành phố; thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng phường: III, V. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

THỨ SÁU: 22/9

-   07 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội thảo Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT - XD cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tại tỉnh Vĩnh Long. (cả ngày)

-    07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội Đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Nạn nhân chất độc Da Cam Dioxin tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

-    07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng lãnh đạo xã Hỏa Tiến vận động phát quan môi trường xây dựng Nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Điểm tại xã Hỏa Tiến (cả ngày). (Bổ sung)

-    07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

-   13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 23/9

-   07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng vận động phát quan môi trường xây dựng Nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Điểm tại xã Hỏa Tiến (cả ngày). (Bổ sung)./.

 

* Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

Tải về

 
 
 
 

 

Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Than
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn