Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 121
Lượt đã truy cập 3500539
Lịch làm việc
12/09/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 11/9 - 15/9/2017) - Điều chỉnh lần 2
      
 

 

THỨ HAI: 11/9

-  08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát kè tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. Mời lãnh đạo: Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, ban Quản lý dự án ĐT-XD, Ban QL Cụm CN - TTCN  thành phố. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

-   07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hoá gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 tại phường III. Điểm tại Trạm Y tế phường III.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng học khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện năm 2017. Điểm tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. (Đến hết ngày 29/9/2017)

-   07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

-         13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 17 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp đoàn công tác Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình đi thực tế, học tập kinh nghiệm tổ chức mô hình hoạt động công tác thanh, thiếu nhi Tại Trung tâm hoạt động thanh, thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi một số tỉnh phía Nam. Điểm tại nhà khách Bông Sen.

THỨ BA: 12/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Sơ kết công tác thu và chống thất thu thuế 8 tháng đầu năm và phương hướng những tháng còn lại năm 2017. Mời: Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; Ban Pháp chế HĐND thành phố;  Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế…..thành phố, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.(Chi cục Thuế chuẩn bị nội dung)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tham gia chuyên đề: “Hậu Giang tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển ổn định và bền vững”. Điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang.

-   08 giờ 00’: Phó chủ tịch Nguyễn Huy Cường tham dự tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo (hình thức trực tuyến). Điểm tại phòng họp số 01 UBND tỉnh

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

-   13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe  sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 tại phường IV. Điểm tại Trạm Y tế phường IV.

-   13 giờ 30’: Phó chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban tiếp Công dân thành phố

- 17 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tham dự Khai mạc Hội chợ “ Triển lãm thành tựu Công - Nông nghiệp và Thương mại Hậu Giang 2017”. Điểm tại Công viên Xà No, phường V, thành phố Vị Thanh.

THỨ TƯ: 13/9

- 08 gi00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua kết luận kiểm toán nhà nước. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; lãnh đạo các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Chi Cục thuế, Ban quản lý Dự án ĐT-XD thành phố. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố

-   08 gi00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp bàn về tỉnh hình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ mía niên vụ 2017 - 2018. Mời phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại phòng họp số 04 UBND huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ 00’ Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự tiếp nhận dựa án Tài chính vi mô của The Dariu Foundation. Điểm tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo công tác rà soát tái công nhận và công nhận mới các xã đạt chuẩn nông thôn mới.  Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo... Bí thư Đảng ủy các xã Hỏa Tiến, Tân Tiến, Hỏa Lựu, Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung) (Điều chỉnh)

-   13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 tại xã Tân Tiến. Điểm tại Trạm Y tế xã Tân Tiến.

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc với  Công ty TNHH MTV Cát Tường xin chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Khu hành chính thành phố Vị Thanh. Điểm phòng họp số 01 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang. Đến 15 giờ 30’ làm việc vớicác hộ dân liên quan về việc thực hiện Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/6/1999 của Chủ tịch UBND huyện Vị Thanh về việc giải quyết tranh chấp đất đai. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố. Điểm tại phòng họp số 01 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung và mời hộ dân)

THỨ NĂM: 14/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố. Mời lãnh đạo: Viện Kiểm sát nhân dân, Thanh tra, Tòa án nhân dân, Công an, Cục thi hành án dân sự, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Hậu Giang.Thường trực Thành ủy, HĐND, Ban pháp chế HĐND thành phố, thành viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố, Thanh tra thành phố.Chủ tịch UBND và cán bộ Địa chính - Xây dựng phường III, VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung) (điều chỉnh)

-   07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn kiểm tra kết quả thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2017 tại xã Vị Tân. Điểm tại Trạm Y tế xã Vị Tân. Đến 10 giờ 00’: Cùng đoàn Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thăm chùa Ôchumvongsa tại xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ, Trường phòng Dân tộc thành phố, Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Lựu cùng dự. Điểm tại Chùa Ôchumvongsa, xã Hỏa Lựu. Đến 10 giờ 45’: Cùng đoàn Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thăm chùa Sasanarăngsây tại khu vực 5, phường IV. Mời Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ, Trường phòng Dân tộc thành phố, Bí thư Đảng ủy phường IV cùng dự. Điểm tại Chùa Sasanarăngsây, khu vực 5, phường IV

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn tỉnh, mời phòng Kinh tế cùng đi. (theo lịch tỉnh)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp trao đổi hướng xử lý vi phạm hành chính đối với các vụ án trên địa bàn thành phố. Mời Thành viên Ban Chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham  nhũng thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa - Thông tin thành phố, Chủ tịch UBND phường III. Điểm tại Phòng họp số 3 Thành ủy. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung)

-   13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường Trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan chính quyền. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

-   14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Nguyễn Huy Cường dự công bố Quyết định số 77/QĐ-TT về việc thành lập Tổ xác minh nội dung tố cáo theo qui định của Luật Tố cáo. Điểm tại phòng họp số 02 Thanh tra tỉnh Hậu Giang. (bổ sung)

THỨ SÁU: 15/9

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hộ dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Xây dựng, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc TTPTQĐ tỉnh, Ban pháp chế HĐND thành phố, Đội quản lý trật tự đô thị, thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND và Công chức Địa chính - Xây dựng phường III, V. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố (Thanh tra và Phòng TN&MT thành phố chuẩn bị nội dung)

-   07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp đoàn Giám sát Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Ủy ban MTTQ VN thành phố; lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo phòng: Kinh tế, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN, Hội Nông dân, cán bộ phụ trách VHXH, LĐ-TB&XH và Tổ kỹ thuật xã Vị Tân cùng dự. Điểm tại UBND xã Vị Tân. (Phòng Kinh tế phối hợp với Hội Nông dân thành phố chuẩn bị nội dung)

-    07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện chiến dịch phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết, bệnh do vi rút Zika và bệnh Tay chân miệng đợt III năm 2017. Mời Trưởng phòng Y tế, Lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Hậu Giang. (bổ sung)

- 13 gi00’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Đến 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường Trực Nguyễn Văn Tuấn Họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

-  13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp đoàn Giám sát Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực Ủy ban MTTQ VN thành phố; lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo phòng: Kinh tế, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN, Hội Nông dân, cán bộ phụ trách VHXH, LĐ-TB&XH và Tổ kỹ thuật xã Vị Tân cùng dự. Điểm tại phòng họp số 02 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế phối hợp với Hội Nông dân thành phố chuẩn bị nội dung

-  13 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Nội vụ họp đóng góp ý kiến Dự thảo quy định các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã và ấp, khu vực. Điểm tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn