Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 59
Lượt đã truy cập 3015742
Lịch làm việc
17/08/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 14/8 - ngày 19/8/2017) (điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 14/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Thường trực Thành ủy đi kiểm tra công tác chiến dịch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình, công tác thu thuế và hộ nghèo ở phường VII. Điểm tập trung tại Thành ủy. Đến 8 giờ 30’: kiểm tra ở xã Tân Tiến. Đến 10 giờ: kiểm tra ở xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Chủ tịch họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục đi kiểm tra ở xã Hỏa Lựu cùng Thường trực Thành ủy. Điểm tập trung tại Thành ủy. Đến 15 giờ: kiểm tra ở phường IV. Đến 16 giờ: kiểm tra ở phường V.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra cảnh quan môi trường xã Hỏa Tiến. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

THỨ BA: 15/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự diễn tập chiến đấu phòng thủ đơn vị xã Hỏa Lựu năm 2017. Điểm tại Trụ sở xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh kiểm tra công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới. Điểm tại Trụ sở xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp trao đổi nội dung đến các Bến xe. Điểm Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

THỨ TƯ: 16/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự diễn tập chiến đấu phòng thủ phường IV (thông qua lần 3). Điểm tại UBND phường IV.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên chất vấn trực tuyến của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đảng viên Chi bộ Trung tâm Y tế thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm Y tế thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp về việc thống nhất thủ tục thực hiện Bản án số 20/2015/DS-PT ngày 13/3/2015 về tranh chấp quyền sử dụng đất. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 17/8

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đơn vị xã Hỏa Tiến năm 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND, UB. MTTQVN thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo… thành phố; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB. MTTQVN, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, xã. Điểm tại Trung tâm Văn hóa xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị năm học 2017 - 2018. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và giấy mời). (Điều chỉnh)

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng cùng Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy đi khảo sát, thăm một số chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; Thường trực UB. MTTQVN thành phố; công chức phụ trách tôn giáo (Phòng Nội vụ). Điểm tập trung tại Trụ sở Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị giao ban Bộ Chỉ huy Quân sự - Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2017. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; đánh giá chất lượng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban chấp hành Đảng ủy Cơ quan chính quyền thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy khảo sát, thăm một số chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; Thường trực UB. MTTQVN thành phố; công chức phụ trách tôn giáo (Phòng Nội vụ). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

THỨ SÁU: 18/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt thành phố. Mời Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các phường, xã; Bí thư Chi bộ ấp, khu vực các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Cả ngày)

- 16 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND thành phố

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp các hộ dân tại Khu thương mại và dân cư phường VII (Khu 586). Mời lãnh đạo Điện lực thành phố Vị Thanh, Phòng: QLĐT, TN&MT; lãnh đạo UBND và Trưởng khu vực 4, phường VII (bổ sung). (UBND phường VII chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân liên quan)

THỨ BẢY: 19/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 tại Trường THPT chuyên Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 đơn vị phường IV. Điểm tại Trường THCS Châu Văn Liêm.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 tại Xí Nghiệp đường Vị Thanh, phường VII. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 đơn vị phường I. Điểm tại Nhà Văn hóa khu vực 4, phường I.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 đơn vị phường V. Điểm tại Nhà Văn hóa khu vực 2, phường V.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Đại hội đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND thành phố./.

 

 

 * Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

Tải về

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn