Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 132
Lượt đã truy cập 3500557
Hoạt động của lãnh đạo
05/08/2017  
Thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm 2017
       Chiều ngày 04/8/2017, UBND thành phố Vị Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2017; ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.
 

Trong 7 tháng đầu năm 2017, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực đảm bảo theo Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2017 và Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 13/10/2015 của UBND thành phố về thực hiện cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; các thủ tục hành chính liên quan đến công dân, tổ chức được vận dụng theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí; hạn chế việc gây phiền hà, nhũng nhiễu, đi lại nhiều lần của tổ chức và công dân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, mô hình một cửa điện tử được triển khai thực hiện mạnh mẽ và từng bước phát huy hiệu quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra công vụ và cải cách hành chính của thành phố báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra trong 7 tháng đầu năm 2017 đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; qua kiểm tra, đa số các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch năm, tổ chức triển khai các giải pháp về cải cách hành chính đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong toàn thành phố, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 633/UBND-TH ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai dân chủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: công tác cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại cơ quan và trên phần mềm một cửa điện tử chưa kịp thời theo quy định; việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO phát huy hiệu quả chưa cao trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

Quang cảnh hội nghị

Đến nay, thành phố đã triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử và ISO trong các giao dịch hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước đạt 100% đơn vị cấp xã; thành phố triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, 2 trên tất cả các lĩnh vực, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với 15 dịch vụ thuộc 04 lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh, hộ tịch, môi trường và giao thông thủy; triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã theo cơ chế một cửa liên thông với 16 thủ tục hành chính thuộc 02 lĩnh vực: đất đai và hộ tịch.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của địa phương; triển khai thực hiện đúng theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; thực hiện đảm bảo và hiệu quả việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm theo quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường cơ sở vật chất gắn với ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian giải quyết công việc hành chính; tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ gắn với đánh giá phân loại cán bộ, công chức và thi đua, khen thưởng cuối năm.

Chấn Hưng
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn