Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 107
Lượt đã truy cập 3500524
Lịch làm việc
10/08/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 07/8 - ngày 12/8/2017) (điều chỉnh lần 4)
      
 

THỨ HAI: 07/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự diễn tập chiến đấu phòng thủ phường IV (thông qua lần 2). Điểm tại UBND phường IV.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thông qua văn kiện Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho giáo viên các Trường Mầm non trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng nghỉ phép (cả ngày).

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho giáo viên các Trường THCS trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

THỨ BA: 08/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố nghe báo cáo những vụ việc còn khó khăn, vướng mắc. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho giáo viên các Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự buổi làm việc về công tác quản lý, bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án: Khu thương mại và dân cư phường VII (Khu 586). Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho giáo viên các Trường Tiểu học còn lại trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát vị trí di dời trụ điện ấp 1, xã Vị Tân. Điểm tập trung tại UBND thành phố.  

THỨ TƯ: 09/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra. Mời Chánh Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp cùng Đoàn tỉnh khảo sát thực địa lập đề cương chi tiết dự án về cảnh báo sạt lở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. (Bổ sung)

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII cho giáo viên các Trường THPT  trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát vị trí đấu nối đường giao thông Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường V, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng; lãnh đạo Công ty  Cổ phần Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn, Phòng QLĐT, UBND phường V. Điểm tại vị trí đấu nối (Cống 6 Thước, đường Võ Văn Kiệt). (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan. (Điều chỉnh)

THỨ NĂM: 10/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 về công tác thi đua, khen thưởng. Mời Thường trực và Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND huyện Châu Thành A.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp thông qua báo cáo kết quả rà soát khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Phòng: TN&MT, TC-KH, QLĐT; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách địa chính các phường và xã: Vị Tân, Tân Tiến, Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Thường trực Thành ủy đi kiểm tra công tác chiến dịch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác thu thuế ở các phường, xã. Mời lãnh đạo Phòng Y tế, Chi cục Thuế, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố cùng đi. Điểm tập trung tại Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Điểm tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp bàn hướng xử lý tại dự án Khu dân cư và tái định cư Chợ phường VII. Đến 09 giờ 00: dự họp về đề nghị mở rộng dự án Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Điều chỉnh)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Mời lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; thành viên Đoàn công tác liên ngành; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách địa chính - xây dựng phường: I, III, VII và xã Tân Tiến. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

THỨ SÁU: 11/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hỏa Lựu (thông qua lần 4 - tập thử). Điểm tại UBND xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Chương trình trao học bổng “Thắp sáng niềm tin”. Điểm tại Trường THPT Chuyên Vị Thanh. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp đối thoại với hộ ông Võ Hùng Cường, cư trú tại khu vực 5, phường V. Mời lãnh đạo Phòng TN&MT, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thanh tra thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp Thành ủy (theo lịch Thành ủy). (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung và mời hộ ông Võ Hùng Cường)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát vị trí di dời trụ điện ấp 1, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Ban QLDA ĐT-XD Thủy lợi 10, Điện lực Hậu Giang, Viễn Thông Hậu Giang, Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Kinh tế và UBND xã Vị Tân. Điểm tập trung tại vị trí khảo sát. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp mặt doanh nghiệp. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND, UB. MTTQVN thành phố; lãnh đạo Chi cục Thuế, Ban Quản lý CCN-TTCN thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Liên đoàn lao động, Thành đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Có giấy mời riêng)

- 15 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) HĐND phường IV khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường IV. 

THỨ BẢY: 12/8

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đảng viên Chi bộ Ban Quản lý chợ thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đảng viên Chi bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại Hội trường UBND thành phố./.

 

 

 * Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

Tải về

 

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn