Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 120
Lượt đã truy cập 3500538
Lịch làm việc
28/07/2017  
Chương trình làm việc của Thường trực Thành ủy Vị Thanh (từ ngày 31/7 - ngày 04/8/2017)
      
 

Thứ hai, ngày 31/7/2017

- 6 giờ 50, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Thành ủy dự chào cờ. Điểm tại sân Trụ sở Thành ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy giảng bài Lớp sơ cấp Lý luận Chính trị khóa IV/2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy dự thông qua Văn kiện diễn tập lần 1 đơn vị phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Đại hội phiên trù bị Chi bộ khu vực 4 trực thuộc Đảng ủy cơ sở phường VII. Mời: Đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo phường VII, Thường trực UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đài Truyền thanh thành phố; Bí thư Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, Bí thư Chi bộ khu vực (Đại hội điểm của phường) phường I, phường III, phường IV, phường V (thay thư mời). Điểm tại Nhà Văn hóa khu vực 4, phường VII.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy họp báo tháng 7/2017. Mời: Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Ủy viên UBKT Thành ủy, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân, Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố, Thường trực Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể, Chính quyền thành phố. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy, công chức Văn phòng - Thống kê các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Thành ủy (UBND thành phố chuẩn bị nội dung và nhờ Đảng ủy các phường, xã mời giúp thành phần dự cấp mình).

Thứ ba, ngày 01/8/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự khai mạc Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Đại hội Chi bộ khu vực 4 trực thuộc Đảng ủy cơ sở phường VII. Mời: Đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo phường VII, Thường trực UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đài Truyền thanh thành phố; Bí thư Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, Bí thư Chi bộ khu vực (Đại hội điểm của phường) phường I, phường III, phường IV, phường V (thay thư mời).Điểm tại Nhà Văn hóa khu vực 4, phường VII.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự họp BCH Đảng bộ xã Vị Tân, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và sơ kết công tác truyền thông dân số KHHGĐ đợt 1/2017. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Đại hội phiên trù bị Chi bộ ấp Thạnh Phú trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Hỏa Lựu. Mời: Đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo xã Hỏa Lựu, Thường trực UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đài Truyền thanh thành phố; Bí thư Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, Bí thư Chi bộ ấp (Đại hội điểm của xã) xã Vị Tân, xã Hỏa Tiến, xã Tân Tiến (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy dự họp thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND thành phố.

Thứ tư, ngày 02/8/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Thành ủy dự Đại hội Chi bộ ấp Thạnh Phú trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Hỏa Lựu. Mời: Đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy chỉ đạo xã Hỏa Lựu, Thường trực UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đài Truyền thanh thành phố; Bí thư Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, Bí thư Chi bộ ấp (Đại hội điểm của xã) xã Vị Tân, xã Hỏa Tiến, xã Tân Tiến (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Đại hội phiên trù bị Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố. Mời: Thường trực UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đài Truyền thanh thành phố, Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức Đảng ủy, Bí thư Chi bộ (Đại hội điểm của Đảng ủy cơ sở)  Công an, Quân sự, Cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy dự dự tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

Thứ năm, ngày 03/8/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Thành ủy dự Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Chính quyền thành phố. Mời: Thường trực UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Đài Truyền thanh thành phố, Bí thư hoặc Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức Đảng ủy, Bí thư Chi bộ (Đại hội điểm của Đảng ủy cơ sở) Công an, Quân sự, Cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

Thứ sáu, ngày 04/8/2017

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giảng bài 8 về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở của Lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính cho đảng viên mới khóa II/2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy dự họp Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND thành phố

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự họp Sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Giảng bài 9 xây dựng Đảng về đạo đức của Lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính cho đảng viên mới khóa II/2017.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các phường, xã.

- Dự Hội nghị báo cáo viên tháng 8/2016.

- Dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh.

- Dự Kỷ niệm 71 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

- Dự diễn tập chiến đấu khu vực phòng xã Hỏa Lựu, phường IV.

- Họp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy./.

 

Văn phòng Thành ủy
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn