Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 119
Lượt đã truy cập 3500537
Lịch làm việc
01/08/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 31/7 - 04/8/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 31/7

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ. Điểm tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự thông qua Văn kiện diễn tập đơn vị phường IV. Điểm tại Hội trường phường IV.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua văn kiện, thời gian tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Cả ngày)

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ phát động xây dựng thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm bảo đảm an toàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Chi bộ khu vực 4, phường VII. Điểm tại Nhà Văn hóa khu vực 4, phường VII.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp báo tháng 7/2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

THỨ BA: 01/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Đại hội đảng viên Chi bộ khu vực 4, phường VII. Điểm tại Nhà Văn hóa khu vực 4, phường VII.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua văn kiện, thời gian tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền nhiệm kỳ 2017 - 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (cả ngày).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc về tình hình giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp làm việc về tình hình  thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng TN&MT, TC-KH cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 02/8

- 08 giờ 00’: Chủ tịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDADT&XD. Điểm tại Hội trường UBND phường I.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về việc đầu tư dự án Showroom trưng bày sản phẩm các mặt hàng trang trí nội thất và gỗ gia dụng tại phường IV. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Đại hội đảng viên Chi bộ ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDADT&XD. Điểm tại Hội trường UBND phường III.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về việc điều chỉnh tên dự án Nhà trẻ Hoa Anh Đào do DNTN Thuận Phát làm chủ đầu tư. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. (Bổ sung)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDADT&XD. Điểm tại Hội trường UBND phường VII.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết Chiến dịch truyền thông dân số tỉnh Hậu Giang đợt 1, năm 2017. Mời Trưởng phòng Y tế thành phố, Giám đốc và Trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản Trung tâm Y tế thành phố; Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Trung tâm DS-KHHGĐ tỉnh (Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố chuẩn bị nội dung). (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự phiên trù bị Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp nghe báo cáo công tác quản lý, bàn giao Hạ tầng, kỹ thuật Khu Thương mại và Dân cư phường VII (Khu 586). Mời lãnh đạo: Công ty CP CTN - CTĐT, Điện lực Hậu Giang, Sở: Công Thương, Xây dựng, TN&MT tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo Phòng: QLĐT, TN&MT, Kinh tế; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Bổ sung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDADT&XD. Điểm tại Hội trường UBND phường IV. (Điều chỉnh)

THỨ NĂM: 03/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp Chi bộ ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến. Điểm tại Nhà thông tin ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến. (Điều chỉnh)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDADT&XD. Điểm tại Hội trường UBND xã Tân Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDADT&XD. Điểm tại Hội trường UBND phường V. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Ban Tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDA ĐT-XD. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDA ĐT-XD. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

THỨ SÁU: 04/8

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2017. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Công an, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Thủ trưởng: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chi cục Thuế, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất thành phố, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vị Thanh; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đảng viên Chi bộ khu vực 5, phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV. (Điều chỉnh)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà Võ Thị Thưởng, khu vực 1, phường III. Điểm tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường. (Điều chỉnh)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu (kỳ họp giữa năm 2017) HĐND tỉnh Hậu Giang, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Mời Lãnh đạo: Công an thành phố, Phòng: TC-KH, Quản lý đô thị, Kinh Tế, Lao động TB&XH, Y tế, Thanh tra, TN&MT, Trung tâm y tế, Điện lực, Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban QLDA ĐT-XD. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Tổng kết công tác tuyển quân năn 2017. Mời thành viên BCĐ công tác tuyển quân tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố Vị Thanh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang; lãnh đạo: Phòng Tham mưu, phòng Chính trị, Phòng Hậu Cần, Phòng Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang; Thường trực: Thành ủy, HĐND, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, lãnh đạo: phòng Nội vụ, Đài Tuyền thanh, Trưởng đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố; Chủ tịch UBND, Chỉ huy Trưởng BCHQS, Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và mời Đại biểu cấp tỉnh).

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Sơ kết Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ CSSKSS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng dân số năm 2017. Mời thành viên BCĐ công tác DS-KHGĐ tỉnh chỉ đạo đơn vị thành phố, lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hậu Giang; Thường trực Thành ủy, HĐND, thành viên BCĐ công tác DS-KHGĐ thành phố, lãnh đạo phòng Y tế; Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHGĐ, Trưởng Trạm Y tế, Cán bộ chuyên trách dân số phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.(Trung tâm DS-KHHGĐ chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Chương trình trao tặng học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2017 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Điểm tại Hội trường Thành ủy (bổ sung)./.

 

* Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn