Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 123
Lượt đã truy cập 3500541
Lịch làm việc
19/07/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 17/7 - 21/7/2017) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

 

THỨ HAI: 17/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp chuẩn bị nội dung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Mời Trưởng phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi Cục thống kế, Giám đốc Cụm Công nghiệp - TTCN thành phố, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp về khai thác đất công trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đất ký đất đai thành phố; lãnh đạo UBND phường: I, V. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp báo tuần Đảng ủy xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

THỨ BA: 18/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban bí thư Trương ương Đảng, khóa X về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương dự toán ngân sách năm 2018. Mời: Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Theo lịch Thành ủy)  

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch dự tập huấn kỹ năng viết dự án, kỹ năng đàm phán, kỹ năng vận động tài trợ năm 2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Thông tin ứng dụng khoa học công nghệ. (3 ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Khai mạc lớp bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4 năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS  thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát chuẩn bị mặt bằng để triển khai thi công công trình: Nạo vét kênh Xáng Hậu. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố; lãnh đạo UBND phường III, V, VII và UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tập trung tại UBND phường III. (Ban QLDA ĐT - XD thành phố chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về DNTN Thanh Tâm xin bố trí đất để tiếp tục hoạt động kinh doanh tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua báo cáo mô hình thủy lực dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp - PTNT, Giao thông vận tải; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT – XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2013 - 2017. Điểm tại Khách sạn Bông sen.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp giải quyết các trường họp mua bán thịt trên địa bàn phường: I, III, VII. Mời lãnh đạo Chi cục chăn nuôi & Thú y tỉnh; lãnh đạo Công an thành phố, Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Y tế, Chi cục Thuế thành phố, Đội Quản lý TTĐT, Trạm Thú y thành phố; lãnh đạo UBND phường: I, III, VII. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV xin giao đất để sử dụng đất vào mục đích làm trụ sở tại khu vực 1, phường Hiệp thành, thị xã Ngã Bảy và xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 19/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp sơ kết công tác đảm bảo An toàn giao thông và công tác quản lý đối tượng có biểu hiện vi phạm Pháp luật trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND, UB. MTTQVN thành phố; Ban chỉ đạo ATGT thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND, UB. MTTQVN, Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Công an thành phố và Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc về tình hình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Mời Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Hội đồng thẩm định     Dự án quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát hệ thống thoát nước đường Võ Văn Kiệt, phường V. Mời lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở: Xâu dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Giao thông vận tải, Ban QLDA - ĐTXD công trình Giao thông tỉnh, Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; lãnh đạo phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tập trung tại Công viên Chiến thắng, phường V.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2017. Mời Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, Kiểm tra Đảng, Tuyên giáo, Khối vận các phường, xã. Điểm tại Hội trường Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh đi khảo sát trụ sở làm việc của một số trung tâm y tế, bệnh viện đóng trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng Y tế cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tập trung tại trụ sở UBND tỉnh. Khảo sát xong về họp phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ NĂM: 20/7

- 06 giờ 30’: Chủ tịch khám sức khỏe định kỳ năm 2017. Điểm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến 08 giờ 00’: họp nghe báo cáo tình hình tổng hợp, kiểm tra và định giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý của các đơn vị trên địa bàn thành phố. Mời thành viên theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị  sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách Xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Mời Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp và làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về thực hiện công tác năm 2017 của Hội Chữ thập đỏ thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 10 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 14 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo tình hình nạo vét hệ thống cống, hố ga Khu hành chính UBND tỉnh. Mời lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, Trung tâm Quy hoạch kiến trúc tỉnh; lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD, Đội trưởng Đội quản lý TTĐT thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung)

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai mạc Hội thi hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Vị Thanh năm 2017. Điểm tại Công viên Xà No.

THỨ SÁU: 21/7

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác tuyển quân năm 2017. Mời Trưởng Công an thành phố, Trưởng đoàn khám sức khỏe NVQS thành phố, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua quy mô phương án tuyến dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”. Mời lãnh đạo UBND huyện Vị Thủy; Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH quí II năm 2017. Mời Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và công chức tín dụng theo dõi địa bàn thành phố; thành viên Ban đại diện … thành phố, lãnh đạo Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban đại diện NHCSXH chuẩn bị nội dung)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với các hộ tiểu thương chợ Hai Bà Trưng về triển khai Kế hoạch xây dựng nhà lồng chợ. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Đội Quản lý TTĐT, Ban Quản chợ; lãnh đạo UBND phường I. Điểm tại Hội trường UBND phường I (Ban Quản lý chợ chuẩn bị nội dung và mời các hộ tiểu thương). (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp bố trí 78 nền tái định cư từ dự án Kè Xáng Xà No - giai đoạn 2. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố về xét khen thưởng ngành Giáo dục năm 2016 - 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2017. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hỏa Tiến nghe báo cáo tình hình công tác truyền thanh và dự án nâng cấp truyền thanh xã. Mời lãnh đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp Đảng ủy xã Hỏa Tiến. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan./.

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

 

Tải về

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn