Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 114
Lượt đã truy cập 3500532
Lịch làm việc
19/07/2017  
Lịch làm việc của Thường trực Thành ủy Vị Thanh (từ ngày 17/7 - ngày 21/7/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 

Thứ hai, ngày 17/7/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy họp chuẩn bị nội dung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Mời: Thường trực UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Thành ủy, Trưởng phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi Cục thống kê, Giám đốc Cụm Công nghiệp – TTCN, Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Thành ủy dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố. Mời: Tất cả đảng viên trong các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan Đảng – Đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Thành ủy.

Thứ ba, ngày 18/7/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương dự toán ngân sách năm 2018. Mời: Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.   

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy dự họp thông qua báo cáo mô hình thủy lực dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 7 giờ 30, Ủy quyền đ/c Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy dự khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa IV năm 2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Mời: Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 19/7/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy giảng bài Lớp sơ cấp Lý luận Chính trị khóa IV/2017. Điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự Đại hội đảng viên Chi bộ ấp 7 trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Long Trị A, nhiệm kỳ 2017 – 2020 (đại hội điểm của tỉnh). Điểm tại Nhà Văn hóa ấp 4, xã Long trị A, thị xã Long Mỹ. Bổ sung.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy dự họp sơ kết công tác đảm bảo An toàn giao thông và công tác quản lý đối tượng có biểu hiện vi phạm Pháp luật trên địa bàn thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành ủy dự Hội nghị sơ kết các Ban xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2017. Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Thành viên Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tổ chức, Kiểm tra Đảng, Tuyên giáo, Khối vận các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Thành ủy (các Ban xây dựng Đảng Thành ủy chuẩn bị nội dung).

Thứ năm, ngày 20/7/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, Chỉ huy Trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 9 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy tiếp và làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Mời: Thường trực UBND thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Phòng Nội vụ thành phố, tập thể Hội Chữ Thập đỏ thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. Bổ sung.

- 13 giờ 30, Họp Thường trực Thành ủy. Đến 14 giờ, Họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời: Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 19 giờ, Đ/c Bí thư Thành ủy dự Lễ khai mạc Hội thị hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Vị Thanh năm 2017. Điểm tại Công viên Xà No.

Thứ sáu, ngày 21/7/2017

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy dự họp thông qua quy mô phương án tuyến dự án “Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh”. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Chi bộ ấp Thạnh Phú trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Hỏa Lựu về việc chuẩn bị Đại hội Chi bộ. Mời: Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy (thay thư mời). Điểm tại Đảng ủy xã Hỏa Lựu. Bổ sung.  

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thành ủy làm việc Ban dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể thành phố, về thống nhất trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Cựu Chiến binh, Chữ Thập đỏ thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.   

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Hỏa Tiến, nghe báo cáo tình hình công tác truyền thanh và dự án nâng cấp truyền thanh xã. Mời: Thường trực UBND thành phố, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Đài Truyền thanh thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp Đảng ủy xã Hỏa Tiến (Đài Truyền thanh thành phố và Đảng ủy xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung).

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố về xét khen thưởng ngành Giáo dục năm 2016 - 2017. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Kiểm tra công tác chiến dịch truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác thu thuế ở các phường, xã.

- Làm việc với các hộ kinh doanh đăng ký vào mua bán tại chợ Tư Sáng, xã Tân Tiến.

- Thăm gia đình chính sách và Họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) trên địa bàn thành phố.

- Dự Họp mặt ngày Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2017).

- Ngày 25/7/2017: Dự Lễ Bế mạc Hội thi hoạt động Tuyên truyền cổ động thành phố Vị Thanh năm 2017./.

 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

 

Tải về

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn