Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 43
Lượt đã truy cập 3342550
Lịch làm việc
22/05/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 22/5 - 26/5/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 22/5

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp Đoàn Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật về môi trường, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Bí thư Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Ban KT - XH HĐND thành phố; Thủ trưởng: Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Giáo dục & Đào tạo, Thanh tra thành phố, Chi cục Thuế, Ban QLDA ĐT - XD, Ban Quản lý CCN - TTCN, Chi nhánh Văn phòng đất ký đất đai thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh khảo sát Khu Di tích Tượng đài Chiến thắng Chương Thiện. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD cùng đi. Điểm tập trung tại Khu Di tích Chương Thiện. Đến 08 giờ 00’: họp Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng kỷ luật công chức, viên chức. Mời thành viên Hội đồng … thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc với các hộ dân trên địa bàn phường III. Mời lãnh đạo UB.MTTQVN thành phố, Ban Dân vận Thành ủy, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân, Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Dân tộc, Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND và các Đoàn thể phường III. Điểm tại UBND phường III. (UBND phường III chuẩn bị nội dung và mời các hộ dân)

THỨ BA: 23/5

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự phiên tòa sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại về tranh chấp hợp đồng thi công. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố. Điểm tại Tòa án nhân dân Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Tổng kết năm học 2016 - 2017. Điểm tại Trường dạy trẻ khuyết tật tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự đối thoại công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường: IV, V và các hộ dân. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp sơ kết 4 tháng đầu năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ quí II năm 2017 trong lĩnh vực nông nghiệp. Điểm tại phòng Kinh tế thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và giấy mời). (Điều chỉnh)

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự bàn giao mặt bằng thi công 7 cầu thuộc gói thầu số 23 - Tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng OMXN giai đoạn 1. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại cống Lò Đường, xã Vị Tân. (Bổ sung)

THỨ TƯ: 24/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự buổi làm việc với Tỉnh ủy về tình hình thực hiện triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Mời Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị cáo cáo. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Kế hoạch tổ chức diễn đàn cấp phường, xã và tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em: họp mặt trẻ em 01/6 nhân “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng: Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Thiếu nhi thành phố; lãnh đạo UBND phường VII và xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về Công ty Cổ phần Đầu tư và Logistics Mekong xin đầu tư dự án May thêu và kinh doanh vận chuyển tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. Mời lãnh đạo Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Đến 10 giờ 00’: dự họp về xin đầu tư dự án mở rộng nhà kho Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Hậu Giang tại Cụm CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch & Đầu tư. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đề xuất chính kiến phương án xử lý trường hợp xây dựng nhà của ông Lê Trí Bửu tại dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Vincom. Mời lãnh đạo Đội Quản lý trật tự đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Xây dựng. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp trực tuyến với tỉnh về tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Mời Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố; thành viên Ban chỉ huy… thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Tài liệu lấy trên Cổng thông tin điện tử Hậu Giang)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố. Mời Bảo hiểm xã hội thành phố, thành viên đoàn kiểm tra… thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Bảo hiểm xã hội chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 25/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 08 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban chỉ đạo chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), Ban quản lý dự án VnSAT. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 và Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị đối thoại với hộ nghèo xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thường trực: Thành ủy, HĐND, UB. MTTQVN thành phố, thành viên BCĐ… thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB.MTTQVN các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hợp tác xã Tân Thuận, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Liên Minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung). (Điều chỉnh)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 26/5

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị đối thoại với hộ nghèo xã Vị Tân. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND, UB.MTTQVN thành phố; thành viên BCĐ… thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể, Trưởng các ấp xã Vị Tân. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017. Mời lãnh đạo Ban CHQS thành phố cùng dự. Điểm tại Trung đoàn BB2/ Sư đoàn BB8/ Quân khu 9, huyện Châu thành, tỉnh Tiền Giang. 

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2017. Mời lãnh đạo Ban CHQS thành phố cùng dự. Điểm tại Trung đoàn BB114, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc về dự án Khu dân cư phường I, thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới tháng 5 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; thành viên Ban chỉ đạo… thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). (Điều chỉnh)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp xử lý trường họp xây dựng nhà trái phép trên địa bàn phường IV. Mời lãnh đạo Sở Tài chính, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý TTĐT; lãnh đạo UBND và công chức địa chính - xây dựng phường IV. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Đội Quản lý TTĐT, UBND phường IV chuẩn bị nội dung và mời hộ bị dân)./.

 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn