Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 51
Lượt đã truy cập 3342559
Lịch làm việc
10/05/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 08/5 - 12/5/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 08/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp về  Kế hoạch chọn thí điểm mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm đảm bảo ATTP. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn đi kiểm tra các điểm trường để xây dựng đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố. Điểm tập trung tại UBND thành phố. (Cả ngày)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên hòa giải về tranh chấp quyền sử dụng đất và đòi quyền sở hữu tài sản. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 17 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hậu Giang năm 2017. Điểm tại Công viên Xà No, phường V.

THỨ BA: 09/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh về xây dựng nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND, UB. MTTQVN thành phố; lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến. (Phòng Kinh tế, UBND xã chuẩn bị nội dung; các cơ quan, đơn vị tập trung cùng đi tại UBND thành phố lúc 06 giờ 30’)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường cùng Đoàn tỉnh đi kiểm tra đường Tây Sông Hậu, phường V. Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh cùng đi. Điểm tại phường V.

- 06 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ năm 2017. Điểm tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. Đến 15 giờ 30’: tiếp Đoàn tỉnh kết luận về thanh tra, kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. Mời thành viên BCĐ … thành phố, lãnh đạo Trung tâm y tế thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng y tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao thành phố Vị Thanh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa & Thông tin. Đến 15 giờ 30’: dự triển khai Quyết định kiểm tra Chi bộ Phòng Tư pháp thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp trao đổi về đề nghị của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ. Điểm tại Sở Tài  nguyên và Môi trường. (Bổ sung)

- 16 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Đại lễ Phật Đản PL.2561- DL.2017. Điểm tại Tịnh xá Ngọc Chương, khu vực 2, phường V.

THỨ TƯ: 10/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: GD&ĐT, TC-KH. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường đi thực tế tại Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Đến hết tuần)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Đại lễ Phật Đản PL.2561- DL.2017. Điểm tại Chùa Bảo Tịnh, phường VII.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND & UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp sơ kết tháng 4 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2017 của xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến.

THỨ NĂM: 11/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua dự thảo dự án Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Mời thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự khóa tập huấn “Xây dựng bộ chỉ số đô thị chống với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (VN-CRI)”. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự. Điểm tại phòng họp Khách sạn Holiday, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thông qua quy hoạch ODA. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo củng cố, nâng chất nhân rộng mô hình Hợp tác xã Tân Thuận, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tại UBND xã Vị Tân. (UBND xã Vị Tân mời Hợp tác xã)

THỨ SÁU: 12/5

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội thảo tham vấn dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Bế giảng huấn luyện DQBC và phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Điểm tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy, xã Hỏa Tiến. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, lao động năm 2017. Mời Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố. Điểm tại Vận động Trường thuộc Công ty Dược Hậu Giang, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. (Liên đoàn lao động thành phố mời 5 công nhân là đoàn viên công đoàn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cùng dự) (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp dân về nạo vét kênh đê Hậu và kênh Út Đinh, ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến. Điểm tại Nhà Văn hóa ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến. (UBND xã Tân Tiến mời các hộ dân)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp thành viên UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua phương án thiết kế các dự án sửa chữa cầu, đường trên địa bàn phường III, xã Tân Tiến và xã Hỏa Tiến. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND, Ban KT - XH HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD; lãnh đạo UBND phường III, xã Tân Tiến, xã Hỏa Tiến. Điểm tạiphòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban QLDA ĐT - XD chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thiết kế)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc tại cơ quan./.


 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn