Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 47
Lượt đã truy cập 3391374
Lịch làm việc
20/04/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 17/4 - 21/4/2017) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

 

THỨ HAI: 17/4

- 09 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 gi00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 18/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự khai giảng huấn luyện DQBC và làm công tác vận động quần chúng năm 2017. Điểm tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy, xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Hậu Giang, khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại Chùa Bảo Tịnh, phường VII.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự sơ kết công tác quí I năm 2017 của Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố. Điểm tại phòng họp Ban Quản lý CCN - TTCN thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tham dự phiên họp chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điểm tại phòng họp trực tuyến số 3 UBND tỉnh. (Cả ngày)

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khai trương 4G Viettel. Điểm tại Nhà khách Bông Sen.

- 13 gi00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố. Điểm tại phòng tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Có giấy mời riêng)

THỨ TƯ: 19/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi kiểm tra giao thông nông thôn - thủy lợi trên địa bàn xã: Hỏa Lựu, Hỏa Tiến và Tân Tiến. Điểm tại xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Thể dục, Thể thao thành phố Vị Thanh lần thứ VIII năm 2017. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về dự kiến phân bổ kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017. Điểm tại phòng họp số 2 Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp trao đổi đề nghị xin chuyển nhượng bất động sản của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương Tín. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài nguyên & Môi trường.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp thông qua phương án thiết kế dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống dịch bệnh ở người năm 2016. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự chương trình nghệ thuật “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt nam” năm 2017. Điểm tại Sân khấu Trung tâm Khu Hành chính huyện Long Mỹ.

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Khai mạc Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2017. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ sen.

THỨ NĂM: 20/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch đi khảo sát kè Xà No (xã Vị Tân). Mời lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Phòng Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Vị Tân. Điểm tập trung tại Kênh Bà Huyền, xã Vị Tân. (Bổ sung)

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 gi30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Mời Bí thư Thành ủy, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Chủ tịch UBND các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự triển khai tháng hành động “vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố năm 2017; tổng kết tình hình dịch bệnh quí I năm 2017 và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn thành phố quí II năm 2017. Mời lãnh đạo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; thành viên Ban chỉ đạo liên ngành… thành phố, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố; Trưởng ban chỉ đạo liên ngành và Trưởng trạm y tế các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 21/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp tiếp và làm với Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tư pháp. Mời Công chức Tư pháp - Hộ tịch các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị triển khai các Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp Đoàn công tác liên ngành và đối thoại công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố; Chủ tịch UBND phường V và các hộ dân. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. (Thanh tra chuẩn bị nội dung)

- 13 gi30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016; phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Mời lãnh đạo Sở Nội vụ; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, UB. MTTQVN thành phố; Thường trực Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và công chức Văn phòng - thống kê các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp về tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới Cát Tường tại phường III. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Công ty TNHH một thành viên Cát Tường. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). (Điều chỉnh)

- 18 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Bế mạc Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2017. Điểm tại Khu Văn hóa Hồ sen.

CHỦ NHẬT: 23/4

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp duyệt chương trình Đại hội Hợp tác xã và Lễ khởi công xây dựng trụ sở HTX Thạnh Thắng. Mời lãnh đạo Liên Minh Hợp tác xã tỉnh; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)./.

 

 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn