Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 50
Lượt đã truy cập 3391378
Lịch làm việc
13/04/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 10/4 - 14/4/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 10/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh thăm và chúc tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và các vị sư sãi tiêu biểu. Điểm tại Văn phòng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. (Chùa Sa Sà Ná Răng Sây, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua kế hoạch tuyên truyền và tổ chức ngày lễ kỷ niệm trong năm 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; thành viên Ban Tổ chức… thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về dự kiến phân bổ kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp xét khiếu nại và đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố; Chủ tịch UBND phường III và các hộ dân theo danh sách. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 11/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIII về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt chuẩn đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn loại III và xây dựng thị xã Ngã Bảy đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Mời Trưởng Phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 08 giờ 00’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng quản lý đô thị tiếp Đoàn tỉnh về phúc tra, đánh giá lại tỷ lệ sống cây trồng theo chiến dịch GTNT-TL&TC năm 2016. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự phiên tòa về tranh chấp hợp đồng thi công. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT-XD cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Cả ngày)

- 08 giờ 45’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố, UB. MTTQVN; lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS, Ban Dân vận Thành ủy, Phòng Dân tộc. Điểm tập trung tại Ban CHQS thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực trách nhiệm bồi thường nhà nước. Mời lãnh đạo Phòng Tư pháp cùng dự. Điểm tại phòng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng tiếp Đoàn tỉnh về khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mại dâm quí I năm 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Công an thành phố, Ban Pháp chế HĐND thành phố, Phòng: Tư pháp, Lao động - Thương binh & Xã hội, Trung tâm Y tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, Trưởng Trạm Y tế và công chức phụ trách Lao động - Thương binh & Xã hội các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng LĐ-TBXH chuẩn bị nội dung và mời các mô hình liên quan)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi kiểm tra tiến độ thực hiện chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi, trồng cây và chỉnh trang đô thị. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tại xã Hỏa Lựu.

THỨ TƯ: 12/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt Tết Chol Chnam Thmay năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Dân tộc cùng dự. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp góp ý đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết công tác thuế quý I năm 2017 triển khai nhiệm vụ công tác thuế quý II năm 2017. Mời lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Cục Thuế tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra thành phố. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. (Văn phòng mời hộ dân liên quan)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp chuẩn bị tổ chức Hội chợ xúc tiến thương mại Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hậu Giang năm 2017. Điểm tại phòng họp Sở Công Thương.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 13/4

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh đi khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng đi. Điểm tập trung tại UBND tỉnh. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Mời lãnh đạo Phòng: Tư pháp, Quản lý đô thị, Đội Quản lý Trật tự đô thị; lãnh đạo UBND các phường, xã: I, III, IV, V, VII, và Vị Tân, Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Đội Quản lý TTĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Mời lãnh đạo UB.MTTQVN, Trưởng Công an, Trung tâm Y tế, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Chi cục Thi hành án dân sự, Đội trưởng tổng hợp - Công an thành phố; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các phường, xã cùng dự. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị công tác đại hội Hợp tác xã và Lễ khởi công xây dựng trụ sở Hợp tác xã Thạnh Thắng. Mời lãnh đạo Liên Minh hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa & Thông tin, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi kiểm tra thực tế về triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường VII. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý Trật tự đô thị; lãnh đạo UBND phường VII. Điểm tại Trụ sở UBND phường VII.

THỨ SÁU: 14/4

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự tọa đàm với chủ đề “Hậu Giang con đường khởi nghiệp”. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh thăm và chúc Tết Chol Chnam Thmay năm 2017 tại Chùa ÔChum WoongSa, ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về tình hình sử dụng đất của Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang đang thuê đất để sử dụng vào mục đích kinh doanh tại địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp và đi kiểm tra thực tế về triển khai kế hoạch chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường III. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý Trật tự đô thị; lãnh đạo UBND phường III. Điểm tại Trụ sở UBND phường III.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan./.

 
 
 
 
 
 

 

 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn