Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 46
Lượt đã truy cập 3391370
Lịch làm việc
30/03/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 27/3 - 31/3/2017 (Điều chỉnh lần 2)
      
 

 


THỨ HAI: 27/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Tân Tiến và xã Hỏa Tiến. Điểm tập trung tại UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với nhà tài trợ công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường IV. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 15 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Trụ sở Phòng Quản lý đô thị và Trụ sở Phòng Xây dựng (cũ). Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

THỨ BA: 28/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương khảo sát thực tế tại xã Hiệp Lợi và xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy. Mời Trưởng phòng Kinh tế cùng đi.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo chuẩn bị dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh nghe báo cáo về công tác chuẩn bị các thủ tục để triển khai dự án. Mời Thường trực Thành ủy; thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị…thành phố. (Ban QLDA ĐT-XD chuẩn bị nội dung). Đến 15 giờ 30’: làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2017 của đơn vị. Mời lãnh đạo Phòng TC-KH, tập thể lãnh đạo, viên chức, nhân viên Ban QLDA ĐT-XD. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 29/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp sơ kết quý I/2017 về công tác xây dựng xã nông thôn mới và phường văn minh - đô thị trên địa bàn thành phố. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo…; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế và Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp nghe báo cáo các trường hợp yêu cầu của công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; thành viên Đoàn Công tác liên ngành…; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách địa chính phường: III, IV, VII. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự họp Ban Chấp hành Đảng ủy Quân sự thành phố. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp góp ý Kế hoạch hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao thành phố Vị Thanh năm 2017. Mời lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Nghiệp vụ Quản lý văn hóa, Phòng nghiệp vụ Thể dục - Thể thao), Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, Phòng VH&TT, Ban Giám đốc và Tổ chuyên môn Trung tâm VH-TT thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Trung tâm VH-TT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề “Thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án giải tỏa hành lang lộ giới đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ ngã ba Chợ phường VII đến cầu Rạch Gốc). Mời thành viên Hội đồng theo Quyết định số 6755/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của Chủ tịch UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 30/3                                                               

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết hoạt động liên tịch giữa Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Hội Cựu chiến binh và các ngành đoàn thể thành phố năm 2016 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng phòng Tư pháp thành phố dự Hội nghị triển khai các văn bản Luật. Mời lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH, VH&TT và Hội Luật gia thành phố. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp về chi trả cho Công ty Cổ phần Xây dựng thành phố Cần Thơ đã thực hiện dự án Khu tái định cư - dân cư Khu hành chính Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Ban chấp hành xã Hỏa Tiến, sơ kết công tác quí I và triển khai công tác quí II năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến. (Bổ sung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực trách nhiệm bồi thường nhà nước. Mời lãnh đạo Phòng Tư pháp cùng dự. Điểm tại phòng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  làm việc tại cơ quan

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp Ban Chỉ đạo Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2014 - 2015 và 2020; sơ kết thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020; công bố Quyết định khen thưởng của BHXH Việt Nam. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 31/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8, sơ kết quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2017. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu khối kinh tế cá thể tổng điều tra kinh tế năm 2017. Mời lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh; Trưởng Ban và ủy viên thường trực các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Chi cục Thống kê thành phố chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Sở Giao thông Vận tải về yêu cầu của ông Nguyễn Hồng Đậm và ông Lê Hoàng Chí, xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Sở Giao thông Vận tài; lãnh đạo Thanh tra thành phố, Phòng Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2016 và dự thảo Kế hoạch thi đua năm 2017. Mời Thường trực Thành ủy; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp tổng kết công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và sơ kết Đề án xây dựng xã hội học tập năm 2016. Mời lãnh đạo Sở GD&ĐT, Giám đốc và giáo viên phổ cập Trung tâm GDTX tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo PCGD-XMC, Hiệu trưởng và giáo viên phổ cập các trường trên địa bàn thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng GD&ĐT chuẩn bị nội dung và mời các trường học liên quan)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về Công ty TNHH chế biến thực phẩm Minh Võ xin đầu tư nhà máy chế biến đồ uống, thực phẩm tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố. Mời lãnh đạo Ban Quản lý CCN - TTCN cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 01/4

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ phát động thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2017). Điểm tại Bờ kè kênh Xáng Xà No, Đoạn Ban Quản lý CCN - TTCN, phường VII (Bổ sung)./.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn