Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 108
Lượt đã truy cập 3391457
Kinh tế
20/03/2017  
Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
      
 

Ngày 20/3/2017, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017; đồng thời, triển khai Kế hoạch thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Đến dự, có ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thành phố Vị Thanh, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã.

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước. Phạm vi cuộc Tổng điều tra thực hiện trên toàn thành phố đối với các loại đơn vị thuộc các loại hình, các ngành kinh tế theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam năm 2007 và thời điểm tiến hành Tổng điều tra từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2017. Tổng điều tra kinh tế năm 2017 là cuộc Tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị điều tra, nội dung phức tạp, thời gian kéo dài, các lực lượng tham gia lớn; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các phường, xã thực hiện đúng phương án, các quy trình áp dụng cho tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn đạt kết quả tốt.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các phường, xã bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo thành phố để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chủ động rút kinh nghiệm từ các cuộc điều tra trước, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2017 đạt kết quả tốt hơn.  Để tổ chức thực hiện tốt cuộc tổng điều tra, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo tổng điều tra thành phố và các phường, xã là phải làm tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc tổng điều tra để người dân có nhận thức đúng đắn từ đó tự giác tham gia, cộng tác với lực lượng điều tra. Từ đó, huy động toàn xã hội tích cực tham gia cuộc tổng điều tra và động viên, khuyến khích các đối tượng điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu. Tích cực thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố để các cấp, các ngành xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải thực hiện trong năm 2017. Các phường, xã cần quán triệt và triển khai thực hiện Tổng điều tra một cách nghiêm túc để có được kết quả tốt nhất. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để bảo đảm chất lượng điều tra. Chi Cục Thống kê thành phố cần tham mưu, đề xuất kịp thời, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, phường, xã và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ Tổng điều tra đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

Tin: Hoàng Lĩnh - Ảnh: TTH
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn