Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 146
Lượt đã truy cập 3391271
Lịch làm việc
23/03/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/3 - 25/3/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 

THỨ HAI: 20/3

- 09 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy thông qua Kế hoạch chỉnh trang đô thị. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch - phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp quyết toán kinh phí nguồn cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị Đại hội xã viên và xây dựng trụ sở HTX KhómThạnh Thắng. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở Ban tiếp công dân thành phố. 

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp kỳ họp thứ tư (bất thường) HĐND phường V. Điểm tại Hội trường UBND phường V.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp trao đổi hướng xử lý hộ dân xây dựng trái phép tại khu Vincom, phường V. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

THỨ BA: 21/3                     

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (cả ngày).

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết công tác thực hiện chi trả nợ giúp xã hội hàng tháng qua hệ thống Bưu điện. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Lao động TB&XH, Bưu điện thành phố cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự sơ kết việc thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời Hội Nông dân thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục - Thể thao xã Hỏa Tiến lần thứ VIII năm 2017. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp xác định lộ giới quy hoạch đường số 08, 09 trong Khu Văn hóa Thể thao tỉnh để thu hồi đất và đầu tư xây dựng công trình hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Khu hành chính quản lý của Trung tâm văn hóa. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ TƯ: 22/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua phương án thiết kế dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm CN-TTCN thành phố. Mời lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo: Ban Kinh tế -Xã hội HĐND, TC-KH, QLĐT, Ban quản lý CCN-TTCN, Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng chuẩn bị nội dung và mời đơn vị thiết kế).

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh về dự án Khu dân cư Tỉnh ủy. Mời đ/c Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Phòng TC-KH, TN&MT, Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng TC-KH và Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung).

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về đầu tư các tuyến điện đứt khúc, đứt quãng và không đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Bổ sung)

THỨ NĂM: 23/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng an ninh; tuyển sinh Quân sự năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm nhiệm năm 2017. Điểm tại Hội trường Ban CHQS thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự Hội nghị ký cam kết thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở Giao thông Vận tải.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017; triển khai Thông tư 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ Quốc phòng. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an, Trưởng Đoàn khám thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh thông qua báo cáo số 150/BC-SNNPTNT ngày 10/02/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kết quả thực hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh. Mời lãnh đạo Sở Nông ngiệp & Phát triển Nông thôn, Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài Nguyên & Môi trường, Trạm Chăn nuôi và Thú y; lãnh đạo UBND các phường, xã: III, IV, V, VII, Vị Tân, Hỏa Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp xử lý về xin phép xây dựng hàng rào ở xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý Trật tự đô thị; Chủ tịch UBND xã Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố (UBND xã Tân Tiến mời Trưởng ấp Mỹ Hiệp 1 và hộ dân). (Bổ sung)

THỨ SÁU: 24/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Thường trực UBND thành phố. Mời thành viên UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Các thành viên dự họp chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm quí I và những nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2017 của đơn vị mình theo chỉ tiêu được giao)  

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tập huấn lập bảng kê khối kinh tế cá thể tổng điều tra kinh tế năm 2017. Mời Đại Ban Chỉ đạo … tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo … thành phố; Trưởng Ban, ủy viên Thường trực và điều tra viên ở ấp (khu vực) các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thống nhất phương án giao dự toán nguồn thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính. Đến 09 giờ 00’: dự Chương trình tuyên dương các mô hình thanh niên tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi và mô hình khởi nghiệp. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố quí I năm 2017. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; Ban lãnh đạo và Đội trưởng các Đội nghiệp vụ Công an thành phố; Trưởng Công an các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác khuyến học thành phố năm 2016. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Hội Khuyến học chuẩn bị nội dụng và mời thành phần liên quan)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY: 25/3

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự  “Ngày Đoàn viên” và kỷ niệm 71 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017). Điểm tại Khu văn hóa Hồ Sen, thành phố Vị Thanh./.

 

Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn