Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 107
Lượt đã truy cập 3397110
Lịch làm việc
16/03/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/3 - 19/3/2017) (Điều chỉnh lần 2)
      
 THỨ HAI: 13/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh đi kiểm tra tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố. Điểm tại xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai giảng huấn luyện dân quân cơ động và công tác vận động quần chúng năm 2017. Điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy, xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khởi công công trình Nhà làm việc Viễn thông Hậu Giang. Điểm tại Khu đất Viễn thông Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố năm 2016. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình quản lý đối tượng và công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 14/3                     

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 08 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự làm việc với Hội Chữ thập đỏ tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2017 của thành phố. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình khai thác Khu tái định cư - dân cư khu hành chính Tỉnh ủy và nợ nhà đầu tư. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp thông qua các văn kiện và kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vị Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp trao đổi một số nội dung liên quan đến Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự làm việc với Cố vấn hỗ trợ kỹ thuật của Danida về dự án xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

THỨ TƯ: 15/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe báo cáo về công tác củng cố, nâng chất Hợp tác xã mía, khóm theo kiểu mới và Kế hoạch triển khai quy hoạch khóm trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TC-KH và Phòng Kinh tế phối hợp chuẩn bị báo cáo)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Đại hội thể dục thể thao phường V lần thứ VIII năm 2017. Điểm tại Công viên Xà No. Đến 08 giờ 00’: dự họp kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với Chi bộ Bảo Hiểm xã hội thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 và thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường: III, IV, V, VII và xã Vị Tân. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp về xin ý kiến vị trí xây dựng Trụ sở tạm của Quỹ đất Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên & Môi trường, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). (Bổ sung). Đến 10 giờ 00’: làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh về chỉnh trang đô thị. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội QL Trật tự đô thị. Điểm tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp sơ kết công tác thu thuế và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. Mời thành viên Ban Chỉ đạo…, lãnh đạo và công chức Chi cục Thuế thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Chi cục Thuế thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo quyết toán các công trình xây dựng năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

THỨ NĂM: 16/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; sơ kết công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp; sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 và sơ kết thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Bí thư Thành ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã dự. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp sơ kết quí I năm 2017 về chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi mùa khô và chỉnh trang đô thị. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo… Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh đi khảo sát, hướng dẫn công tác dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 đối với xã Vị Tân. Điểm tại Trụ sở UBND xã Vị Tân. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc với Ban Quản trị Hợp tác xã Thạnh Thắng về việc chuẩn bị Đại hội xây dựng Trụ sở làm việc của Hợp tác xã. Mời lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh, Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại số 131, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận I, thành phố Hồ Chí Minh. (Cả ngày)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo và hướng xử lý xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường IV. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Trưởng Đội Quản lý TTĐT thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung, mời đơn vị thi công và nhà tài trợ)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tổng kết Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Điểm tại Hội trường Công an thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2017, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2017. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU: 17/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Thường vụ Thành ủy. Mời Trưởng Phòng: Kinh tế, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa & Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh & Xã hội, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Chi Cục thuế, Chi Cục Thống kê thành phố, Giám đốc Ban QLDA ĐT - XD cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Đại hội thể dục thể thao phường III, lần thứ VII năm 2017. Điểm tại Khu liên hợp TDTT tỉnh. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng tiếp tục họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về thực hiện cơ chế vay lại dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính. (Bổ sung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự phiên tòa về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Tòa án nhân dân tỉnh.

CHỦ NHẬT: 19/3

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tân Tiến lần thứ VIII năm 2017. Điểm tại UBND xã Tân Tiến (Bổ sung)./.

 

* Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn