Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 111
Lượt đã truy cập 3397114
Lịch làm việc
09/03/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 06/3 - 11/3/2017) (điều chỉnh lần 2)
      
 


THỨ HAI: 06/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch cùng công chức, viên chức các phòng, ban, trung tâm thành phố thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tại Khu hành chính UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án: Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp của bà Trần Thị Huỳnh. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ BA: 07/3

- 08 giờ 00’: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc với Thường trực UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án Khu Dân cư - Tái định cư và các dự án khu dân cư thương mại trên địa bàn thành phố. Mời Bí thư Thành ủy; lãnh đạo Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm PTQĐ tỉnh; lãnh đạo Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp HĐND thứ tư (kỳ họp bất thường) phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội đồng xét tuyển viên chức thành phố thông qua kết quả phỏng vấn. Mời thành viên Hội đồng… Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ban tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh.

THỨ TƯ: 08/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Hiệp đồng huấn luyện năm 2017. Điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về đề nghị của Công ty Điện lực Hậu Giang tiếp nhận tài sản bàn giao lưới điện trung áp trên đường Võ Văn Kiệt, phường V. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Kinh tế; lãnh đạo UBND phường V cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Công thương.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường cùng Đoàn công tác của Ban tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh đi tham quan thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa & Thông tin, Kinh tế. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo Kế hoạch chỉnh trang đô thị thành phố. Mời lãnh đạo Phòng QLĐT, Đội quản lý Trật tự đô thị; lãnh đạo UBND các phường xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp nghe báo cáo quyết toán các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Giáo dục & Đào tạo, Lao động - Thương binh & Xã hội, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Ban QLDA ĐT-XD. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Các cơ quan, đơn vị dự họp chuẩn bị báo cáo)

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp trao đổi việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp của bà Trần Thị Huỳnh. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Thuế thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

THỨ NĂM: 09/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa UBND, các sở, ban, ngành tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Mời lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Hội LHPN, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên thành phố cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự phiên tòa về tranh chấp hợp đồng thi công. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA ĐT-XD cùng dự. Điểm tại Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (Cả ngày)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, sơ kết quý I/2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp nghe Hội Nông dân thành phố báo cáo tình hình Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố. Mời Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố, tập thể công chức, nhân viên Hội Nông dân thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 06 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Công viên Xà No. (Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự thành phố. (Ban CHQS thành phố chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 13 giờ 30’: Các Phó Chủ tịch họp lệ Chi bộ Văn phòng HĐND UBND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp Hội đồng Thẩm định giá đất. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh. (Điều chỉnh)

THỨ SÁU: 10/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch họp nghe báo cáo các vụ việc khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường; Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Bảo Hiểm xã hội thành phố, Ban QLDA ĐT - XD; Chủ tịch UBND: phường V, xã: Vị Tân, Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Chi cục Thi hành án dân sự chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Chủ tịch ủy quyền Trưởng Phòng Tư pháp thành phố dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hộ tịch năm 2017. Điểm tại Trung tâm Bôi dưỡng Chính trị thành phố. (Phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung và giấy mời)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự khai mạc Liên hoan Âm nhạc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn Nghệ sĩ dự Lễ dâng hương các Anh hùng Liệt sĩ. Điểm tại Tượng đài Chiến thắng Chương Thiện, thành phố Vị Thanh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Thông qua Kế hoạch về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Mời thành viên Ban Chỉ đạo… thành phố. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường cùng Thường trực Thành ủy dự họp kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp nghe báo cáo tình hình khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền thanh thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự kỳ họp thứ tư HĐND (bất thường) xã Vị Tân, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND xã Vị Tân. (Bổ sung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ và các văn bản có liên quan về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mời lãnh đạo Thanh tra - Sở Tài nguyên Môi trường; Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo các Ban ,Xây dựng Đảng Thành ủy, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách môi trường các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời 60 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn)

THỨ BẢY: 11/3

- 19 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Lễ Tổng kết Liên hoan Âm nhạc khu vực ĐBSCL. Điểm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (Bổ sung)./.

 

 

* Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn