Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 139
Lượt đã truy cập 3391263
Lịch làm việc
01/03/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 27/02 - 03/3/2017) (Điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 27/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự công bố quyết định thanh tra. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng đi khảo sát về sạt lở đoạn quán cà phê Sỏi Đá, khu vực 2, phường I. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị, UBND phường I. Điểm tại khu vực 2, phường I. (Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn làm việc với Ban Giám thị trại giam Kênh 5 về xây dựng đường dẫn vào cầu qua Trường THCS Nguyễn Việt Hồng, xã Hỏa Tiến. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Ban QLDA ĐT-XD. Điểm tại phòng họp Trại giam Kênh 5, xã Hỏa Tiến.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2017. Điểm tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Hội đồng thẩm định Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

THỨ BA: 28/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp báo tháng 02 năm 2017. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự khai mạc lớp tập huấn thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Mời Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thành phố. Điểm tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh. (Chi cục Thống kê mời 02 thành viên Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch đi khảo sát vị trí xây dựng Trụ sở Công an xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, Trưởng phòng Hậu cần - Công an tỉnh; Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Công an thành phố, Phòng: Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Tân Tiến. Điểm tập trung tại UBND thành phố. (Công an thành phố chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban chấp hành Đảng ủy cơ quan chính quyền thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Có giấy mời riêng)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 1). Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường Sở Xây dựng.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo và hướng xử lý sạt lở đoạn quán cà phê Sỏi Đá, khu vực 2, phường I. Mời lãnh đạo Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị, UBND phường I. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng Kinh tế mời đơn vị thiết kế)

THỨ TƯ: 01/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Hội nghị trực tuyến với tỉnh về triển khai chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Mời Thường trực UB. MTTQVN thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phố, Đài Truyền thanh thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo về ATTP và Thường trực UB. MTTQVN các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Y tế, Kinh tế chuẩn bị nội dung và mời các cơ sở kinh doanh liên quan)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về Sở Giao thông Vận tải xin lập hồ sơ đề xuất danh mục dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh theo hình thức BOT. Mời lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Thanh tra thành phố, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND phường I. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. (Thanh tra thành phố chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Đội Quản lý trật tự đô thị. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Phòng TN&MT, Đội Quản lý TTĐT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch xây dựng chợ xã Hỏa Lựu và điều chỉnh vị trí xây dựng Công an xã Tân Tiến. Mời lãnh đạo Công an tỉnh, Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương; Thường trực Thành ủy; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị; lãnh đạo UBND xã Hỏa lựu, Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung và mời đơn vị tư vấn)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp trao đổi, thống nhất danh mục nguồn kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 16 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp dân tuyến đường Khu căn cứ Thị xã ủy, ấp 2, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường. Điểm tại Khu căn cứ Thị xã ủy, ấp 2, xã Vị Tân. (Theo lịch Thành ủy)

THỨ NĂM: 02/3

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự họp về tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho công tác đàm phán, ký kết hiệp định với Ngân hàng Thế giới thực hiện dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam”. Mời Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; lãnh đạo Phòng Tài chính & Kế hoạch, Ban QLDA ĐT - XD thành phố cùng đi và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh Vĩnh Long.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh về chấm điểm cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp” cấp tỉnh lần thứ V. Mời lãnh đạo UB. MTTQVN thành phố, Phòng: Văn hóa & Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ, Y tế. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng VH&TT chuẩn bị nội dung)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Lễ khởi động và ra quân công trình thanh niên hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2017. Điểm tại Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự triển khai Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đối với Đảng ủy xã Hỏa Tiến. Đến 8 giờ 30: dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường xã Hỏa Tiến.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp Ban Tổ chức Liên hoan âm nhạc khu vực ĐBSCL năm 2017. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cấp nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự về xin lấp kênh thủy lợi để thi công công trình: Đường Tây Sông Hậu (đoạn từ Km0+00 – Km1+074). Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự. Điểm tại công trình. (Bổ sung)

THỨ SÁU: 03/3

- 07 giờ 00’: Chủ tịch dự khai mạc buổi xét tuyển viên chức thành phố. Điểm tại Phòng Giáo dục & Đào tạo.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017. Điểm tại Hội trường Ủy ban MTTQVN thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp Ban Chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn và các đề án phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với Đảng ủy phường VII. Điểm tại Hội trường UBND phường VII. (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp Thường trực UBND thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Nội vụ, Ban QLDA ĐT - XD. Điểm tại phòng số 2 UBND thành phố. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1977 năm cuộc khởi nghĩa hai Bà Trưng của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Điểm tại Hội trường Thành ủy.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự họp về kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm ngập mặn. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Tài chính (Điều chỉnh)./.

* Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường cập nhật thường xuyên.

Tải về

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn