Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 149
Lượt đã truy cập 3391274
Lịch làm việc
23/02/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 20/02 - 24/02/2017) (điều chỉnh lần 4)
      
 

THỨ HAI: 20/02

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn cùng Đoàn tỉnh đi khảo sát Bệnh viện Đa khoa thành phố. Điểm tập trung tại UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Chủ tịch dự Tọa đàm mô hình tôm lúa gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Lương Nghĩa. Điểm tại UBND xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự làm việc về Đề án phát triển Du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp về Công ty TNHHMTV Nguyễn Đan Hậu Giang xin đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng Kinh tế thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 21/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự tọa đàm về phát triển bền vững mô hình cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Mỹ. Điểm tại UBND xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp.

- 09 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn cùng Thường trực Thành ủy làm việc với Chùa Phước Huệ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo Quy hoạch tổng thể của phường IV. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Phủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự tổng kết thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2016. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Phủ tịch Nguyễn Huy Cường dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy phường I năm 2016. Điểm tại phòng họp Đảng ủy phường I.

THỨ TƯ: 22/02

- 07 giờ 00’: Chủ tịch tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Đoàn tỉnh về tình hình kêu gọi xã hội hóa đầu tư các công trình y tế, giáo dục và văn hóa trên địa bàn thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự Hội nghị Tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp góp ý kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp Sở Công thương.

- 13 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, đo đạc hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân ở hai bên đầu hẻm trên tuyến đường Lê Hồng Phong, phường IV. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

THỨ NĂM: 23/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về dự toán thu - chi NSNN năm 2017 trên địa bàn. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự kiểm điểm bổ sung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương tư, khóa XII đối với Chi ủy Chi Cục thuế và tập thể lãnh đạo Chi Cục thuế thành phố. Điểm tại Chi Cục thuế thành phố.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo và đối thoại với các hộ dân. Điểm tại Hội trường UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh kiểm tra nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Điểm tại UBND xã Hỏa Tiến.

- 14 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự họp về xây dựng đường dẫn hai bên mố cầu Đập Đá, phường III. Điểm tại phòng họp Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh.

THỨ SÁU: 24/02

- 07 giờ 00’: Chủ tịch đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị tổng kết công tác GDQPAN năm 2016. Mời Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Trưởng Công an thành phố, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Phượng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường Khu Căn cứ, ấp 2, xã Vị Tân. Mời lãnh đạo Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường; Thường trực UBND xã Vị Tân và Trưởng ấp 2, xã Vị Tân. Điểm tại Phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng gói thầu xây lắp và thiết bị số 3 thuộc công trình: Bệnh viện đa khoa thị xã Vị Thanh. Điểm tại công trình Bệnh viện đa khoa thị xã Vị Thanh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua chương trình công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua - khen thưởng năm 2017 ngành Lao động - Người có công và Xã hội. Mời lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Công an thành phố; lãnh đạo UBND, công chức phụ trách: Thương binh - Xã hội, giảm nghèo các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng LĐ-TB&XH chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp chuẩn bị nội dung về xây dựng đề án nhân rộng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Thắng khóm xã Hỏa Tiến trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo Phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo UBND xã Hỏa Tiến. Điểm Hợp tác xã Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến. (Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và Hợp tác xã)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự phiên họp với Thường trực HĐND thành phố để giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng và phát sinh. Mời Thường trực: HĐND, UB. MTTQVN thành phố; lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra thành phố, Tòa án nhân dân, Chi cục Thuế thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND phường: I, VII, xã: Hỏa Tiến, Tân Tiến. Điểm tại phòng họp số 1 UBND thành phố. (Điều chỉnh)

 CHỦ NHẬT: 26/02

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự họp mặt ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2017. Mời lãnh đạo Sở Y tế, Ban chăm sóc sức nhân dân; lãnh đạo Phòng Y tế. Điểm tại Hội trường UBND thành phố (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)./.

 

* Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường cập nhật thường xuyên.

Tải về

 

 

 

Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn