Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 138
Lượt đã truy cập 3391257
Lịch làm việc
15/02/2017  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 13/02 - 17/02/2017) (điều chỉnh lần 3)
      
 

THỨ HAI: 13/02

- 07 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

THỨ BA: 14/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát và làm việc về xây dựng xã nông thôn mới xã Hỏa Tiến. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Tiến. (UBND xã Hỏa Tiến chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan cấp xã)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp bàn về hợp đồng quản lý khai thác Công viên Chiến thắng, phường V. Mời lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan)

- 07 giờ 00’: Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua báo cáo về khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tào, khu vực 2, phường IV. Mời lãnh đạo Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Thanh tra thành phố, Cty Cổ phần đấu giá Phương Nam. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung và mời Công ty)

THỨ TƯ: 15/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng đi khảo sát và làm việc về xây dựng xã nông thôn mới xã Hỏa Lựu. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố; lãnh đạo Công an thành phố, Ban CHQS thành phố, Phòng: Nội vụ, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Lao động - Thương binh & Xã hội, Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa & Thông tin, Quản lý đô thị, Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố; Thường trực Đảng ủy và UBND xã Hỏa Lựu. Điểm tại Hội trường UBND xã Hỏa Lựu. (UBND xã Hỏa Lựu chuẩn bị nội dung và mời thành phần liên quan cấp xã)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị sơ kết 3 năm công tác xã hội hóa giáo dục (2013 - 2016), sơ kết học kỳ I năm học 2016 - 2017. Mời lãnh đạo Phòng Giáo & Đào tạo cùng dự và chuẩn bị nôi dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại công dân trên địa bàn thành phố. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra thành phố; lãnh đạo UBND phường: I, III cùng dự. Điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh. (Thanh tra, Phòng TN&MT chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 30’: Chủ tịch họp Thường trực Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy. (Theo lịch Thành ủy)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn họp thông qua Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến: triển khai Chương trình phối hợp vận động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 và ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời Thường trực UB. MTTQVN thành phố; lãnh đạo Phòng: Y tế, Văn hóa & Thông tin, Kinh tế, Đài Truyền thanh thành phố, Trung tâm Y tế, Trưởng khoa ATVSTP - Trung tâm Y tế; Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố. (Phòng Y tế chuẩn bị nội dung)

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM: 16/02

- 07 giờ 30’: Chủ tịch dự Hội nghị Tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Mời Chánh Thanh tra thành phố, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn dự Hội nghị triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2017 và đối chiếu thu hồi nợ các đơn vị trên địa bàn thành phố. Mời thành viên Ban chỉ đạo… thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và kế toán thành phố; Chủ tịch UBND và kế toán các phường, xã. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (BHXH chuẩn bị nội dung và mời Hiệu trưởng các Trường)

- 09 giờ 00’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp về Công ty TNHH MTV Nguyễn Đan Hậu Giang xin đầu tư xây dựng lò giết mổ gia súc và gia cầm tập trung tại ấp Thanh Lợi, xã Hỏa Lựu. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.

- 07 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp về tình hình triển khai dự án khu dân cư phường I, do Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Châu làm chủ đầu tư. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.

- 13 giờ 00’: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng cùng Đoàn tỉnh đi khảo sát Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố, hợp tác xã khóm Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến và Khu căn cứ Thị xã ủy Vị Tân. Mời lãnh đạo Phòng: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh & Xã hội, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐT - XD, Giám đốc Ban Quản lý CCN-TTCN, Bí thư và Chủ tịch UBND xã: Hỏa Tiến, Vị Tân. Điểm tập trung tại Thành ủy. (Điều chỉnh)

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn tiếp và làm việc với Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Mời Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 00’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU: 17/02

- 06 giờ 00’: Chủ tịch cùng Đoàn tỉnh đi công tác Đồng Tháp. Mời lãnh đạo UBND phường IV cùng đi. Điểm tập trung tại UBND tỉnh. (Cả ngày)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng họp nghe thông qua Báo cáo kết quả điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Hội Nông dân thành phố. Mời lãnh đạo Công an thành phố, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thanh tra thành phố (Công an thành phố chuẩn bị nội dung). (Điều chỉnh). Đến 08 giờ 00’: họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Thành ủy (cả ngày). (Theo lịch Thành ủy)

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường dự họp xem xét trường hợp khiếu nại của ông Phạm Tấn Hòa. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Ban Tiếp công dân UBND tỉnh.

- 07 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng họp thông qua Kế hoạch thực hiện giao thông thủy lợi mùa khô năm 2017. Mời thành viên Ban Chỉ đạo… Chủ tịch UBND các phường, xã. Điểm tại phòng họp số 2 UBND thành phố.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Trần Hoa Phượng dự tọa đàm về chuyển đổi lúa màu tại xã Vị Bình. Mời lãnh đạo Phòng Kinh tế; lãnh đạo UBND xã: Vị Tân, Tân Tiến, Hỏa Lựu. Điểm tại UBND xã Vị Bình.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Cường họp về triển khai thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường năm 2017. Mời lãnh đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra thành phố cùng dự và chuẩn bị nội dung. Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

- 13 giờ 30’: Phó Chủ tịch Nguyễn Việt Dũng dự Hội thi mô hình học cụ và đồ dùng huấn luyện năm 2017. Điểm tại Ban CHQS thành phố./.

 

 

* Ghi chú: Lịch làm việc có thể thay đổi, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã cập nhật thường xuyên.

 

Tải về

 

 

Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn