Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 56
Lượt đã truy cập 3970282
Đăng ký kinh doanh
15/10/2010  
Thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
      
 

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Biểu mẫu

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá

Xem chi tiết

Tải về.

2

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể

 Xem chi tiết

 Tải về.

3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh Xem chi tiết Tải về
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác) Xem chi tiết Tải về
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (trường hợp bị mất) Xem chi tiết Tải về
6 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, địa điểm, ngành nghề, vốn,…) Xem chi tiết Tải về
7 Thủ tục ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Xem chi tiết Không
8 Thủ tục thu hồi kinh doanh của hộ kinh doanh Xem chi tiết Tải về
9 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Xem chi tiết Tải về
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp Tác xã (trường hợp bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã) Xem chi tiết Tải về
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi nơi đăng ký kinh doanh) Xem chi tiết Tải về
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi số lượng xã viên, người đại diện, Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã) Xem chi tiết Tải về
13 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi tên Hợp tác xã) Xem chi tiết Tải về
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
(trường hợp thay đổi trụ sở chính)
Xem chi tiết Tải về
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (trường hợp thay đổi vốn điều lệ Hợp tác xã) Xem chi tiết Tải về
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
(trường hợp thay đổi loại hình Hợp tác xã)
Xem chi tiết Tải về
17 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã Xem chi tiết Tải về
18 Đăng ký sáp nhập, hợp nhất Hợp tác xã Xem chi tiết Tải về
19 Chia tách Hợp tác xã Xem chi tiết Tải về
20 Thông báo ngừng hoạt động của Hợp tác xã Xem chi tiết Tải về
21 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Xem chi tiết Không
22 Tự nguyện giải thể Hợp tác xã Xem chi tiết Không

 

 * Ghi chú: để xem tốt các file biểu mẫu máy tính phải được cài đặt OpenOffice hoặc Microsoft Office 2007 trở lên.

 

 

Ban biên tập
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn