Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 43
Lượt đã truy cập 4867646
Phòng ban
20/11/2010  
Phòng Tài nguyên và Môi trường
       Địa chỉ: khu hành chính UBND thành phố Vị Thanh, số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường I, thành phố Vị Thanh
 

 

LÃNH ĐẠO

--------oo00oo--------

 

Trưởng phòng:


              Lê Nguyễn Hiền Diệu 

 

Phó Trưởng phòng:

          

            

            Nguyễn Đức Tài

 

Điện thoại:

            (0711).3870.949

 

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

 

 

      1. Vị trí - chức năng:

 

         Phòng Tài nguyên & Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vị Thanh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ.

 

         Phòng Tài nguyên & Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường.

 

      2. Nhiệm vụ - quyền hạn:

 

         - Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

         - Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

         - Giúp UBND thành phố lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức kiểm tra thực hiện sau khi được xét duyệt.

 

         - Thẩm định và trình UBND thành phố xét duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai xã, phường; kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

         - Trình UBND thành phố giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố và tổ chức thực hiện; thẩm tra các hồ sơ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi được ủy quyền.

 

         - Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên & Môi trường.

 

         Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

 

         - Tham mưu cho UBND thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai.

 

         - Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và hiện trạng môi trường theo định kỳ, thu thập, quản lý lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường.

 

         - Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

 

         - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn.

 

         - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác tài nguyên môi trường trên đại bàn theo quy định của UBND thành phố , Sở Tài nguyên & Môi trường.

 

         - Kiểm tra thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

         - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

         - Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

Ban biên tập
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn